צור קשר :

טל' 02-5631584

דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il

מדיניות ותאוריה של האמנויות: תוכנית לימודים

לעיון ברשימת הקורסים, פירוט הקורסים מכל סוג ולתכני הקורסים יש לעיין בשנתון המחלקה.

מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים במסלול המחקרי:

שנה א'*
6 קורסי חובה מבואיים  6 ש"ש  =  12 נ"ז
4 קורסי בחירה מבואיים             4 ש"ש  =  8 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    14 ש"שש =  28 נ"ז

* תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית.

שנה ב'
2 קורסים מתקדמים  2 ש"ש  =  4 נ"ז
1 קורס בחירה   1 ש"ש   =  2 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
פרויקט גמר   1 ש"ש  =  6 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    8 ש"שש =   20 נ"ז

סה"כ לימודי התכנית במסלול המחקרי: 22 ש"ש  = 48 נ"ז.
עמידה בדרישות פרויקט גמר והתזה מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים.

 
מבנה תכנית הלימודים במסלול הלא מחקרי
 
שנה א'*
6 קורסי חובה מבואיים  6 ש"ש  =  12 נ"ז
4 קורסי בחירה מבואיים            4 ש"ש  =  8 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    14 ש"שש =  28 נ"ז
* תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים בתכנית
 
שנה ב'
2 קורסים מתקדמים  2 ש"ש =  4 נ"ז
3 קורסי בחירה   3 ש"ש  =  6 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
פרויקט גמר   1 ש"ש  =   6 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    10 ש"שש =  24 נ"ז
 
 
סה"כ לימודי התכנית במסלול הלא מחקרי: 24 ש"ש = 52 נ"ז.
עמידה בדרישות פרויקט הגמר מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים.