צור קשר :

טל' 02-5631584

דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il

מדיניות ותאוריה של האמנויות: תוכנית לימודים

לעיון ברשימת הקורסים, פירוט הקורסים מכל סוג ולתכני הקורסים יש לעיין בשנתון המחלקה.

מבנה תכנית הלימודים

מבנה תכנית הלימודים במסלול המחקרי:

שנה א'*
7 קורסי חובה מבואיים  7 ש"ש  =  14 נ"ז
3 קורסי בחירה                         3 ש"ש  =  6 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    14 ש"שש =  28 נ"ז

* תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים/ות בתכנית.

שנה ב'

2 קורסי חובה מתקדמים  2 ש"ש  =  4 נ"ז
1 קורס בחירה   1 ש"ש   =  2 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
פרויקט גמר   1 ש"ש  =  6 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    8 ש"שש =   20 נ"ז


סה"כ לימודי התכנית במסלול המחקרי: 22 ש"ש  = 48 נ"ז.
עמידה בדרישות פרויקט גמר והתזה מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים

 

מבנה תכנית הלימודים במסלול הלא מחקרי

 
עמידה בדרישות פרויקט גמר והתזה מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים.
 
מבנה תכנית הלימודים במסלול הלא מחקרי

שנה א'*
7 קורסי חובה מבואיים  7 ש"ש  =  14 נ"ז
3 קורסי בחירה                     3 ש"ש  =  6 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    14 ש"שש =  28 נ"ז
* תכנית הלימודים בשנה א' הנה זהה עבור כלל הסטודנטים/ות בתכנית

שנה ב'
2 קורסי חובה מתקדמים  2 ש"ש =  4 נ"ז
3 קורסי בחירה   3 ש"ש  =  6 נ"ז
2 סמינרים   4 ש"ש  =  8 נ"ז
פרויקט גמר   1 ש"ש  =   6 נ"ז
_________________________________________
סה"כ    10 ש"שש =  24 נ"ז

סה"כ לימודי התכנית במסלול הלא מחקרי: 24 ש"ש  = 52 נ"ז.
עמידה בדרישות פרויקט הגמר מהווה תנאי להשלמת החובות האקדמיים.