צור קשר :
טל' : 02-5631584
דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il

מדיניות ותאוריה של האמנויות: תקנונים ונהלים

תקופת הלימודים

הלימודים (נכון לתשע"ד) יתקיימו בימי רביעי וחמישי. 

היקף הלימודים

הדרישות הלימודיות כוללות 48 נ"ז מתוכן 6 נ"ז לפרויקט גמר ותזה במסלול המחקרי.
ו-52 נ"ז מתוכן 6 לפרויקט גמר במסלול הלא מחקרי.

דרישות התוכנית למעבר משנה לשנה וקבלת תואר מוסמך

מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בנוכחות הסטודנט בכל הקורסים אשר הוגדרו במערכת לימודיו, בעמידה בכל חובותיהם, ובקבלת ציון ממוצע של 75 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול הלא מחקרי) או 85 לפחות בכל קורסי החובה (עבור המשך לימודים במסלול המחקרי).
לצורך קבלת תואר M.A, יהא על הסטודנט:
- לצבור 48 נ"ז במסלול המחקרי ו-52 נ"ז במסלול הלא מחקרי.
- להגיש פרויקט גמר, כמפורט בהמשך.
- לעמוד בכל הדרישות המנהליות הנדרשות מסטודנט בבצלאל.


פרויקט גמר

פרויקט הגמר מתייחס להיבט מעשי של הלימודים. היבט מעשי זה נגזר מתחום ההתמחות אותו בחר הסטודנט. אפיוני פרויקט הגמר ייקבעו באמצעות יועץ ה-M.A אשר יתאים לסטודנט מנחה. כל סטודנט בתוכנית ייפגש עם המנחה שהותאם לו לשעה שבועית במהלך שנת הלימודים, ובמסגרת זו יידרש להגיש מטלות שיקדמו את תחום התמחותו.
פרויקט הגמר יהווה מעין דואט בין תיאוריה לפרקטיקה. לצורך כך תבחן התוכנית את האפשרות להתאים לסטודנט שני מנחים: מנחה תיאורטי מתוך סגל המרצים של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה ומנחה מעשי  מתוך כלל מרצי בצלאל. בבצלאל למעלה מ-400 מרצים, המלמדים במחלקות האקדמיה השונות, ומעורבים בפרקטיקת האמנות והעיצוב הישראלית העכשווית.
דוגמאות לפרויקט גמר: במידה והסטודנט יבחר להתמחות באוצרות, יוכל פרויקט הגמר להתמקד באוצרות של תערוכה, תוך התייחסות ביקורתית לחלל מוזיאלי קיים או תוך בחינת מימד בעבודת האוצר. לחלופין, אם ישאף הסטודנט להתמחות בכתיבת ביקורת באמנות ובעיצוב, יעסוק פרויקט הגמר במנעדים השונים של כתיבת ביקורת ותיאוריה של האמנות והתרבות, תוך התייחסות אל המוסדות הרלוונטיים, בכללם מוזיאונים, גלריות, אוספים ועוד. כאן המקום להדגיש כי לבצלאל מערכת חילופי סטודנטים עשירה הכוללת כמאה מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם. מקצת ממוסדות אלו שואפים לקיים תוכנית חילופין לתארים מתקדמים. ניתן לפתח תוכנית ייחודית להתמחות מוזיאלית בחו"ל למספר שבועות, שתוצאותיה ייחשבו כפרויקט הגמר.
על כל פרויקט גמר לכלול טקסט ביקורתי-פרשני ברמה אקדמית, וזאת ע"פ הקריטריונים המקובלים. בצלאל תספק לסטודנטים חללי תצוגה מתאימים לפרויקטים שידרשו זאת.

התזה במסלול המחקרי

סטודנט שהשלים את לימודיו בשנה א' בציון ממוצע של 85 לפחות רשאי להגיש עבודת תזה במסלול המחקרי. סטודנטים המעוניינים להגיש עבודת תזה במסלול המחקרי יגישו הצעת מחקר ראשונית למזכירות התוכנית. ועדת ההוראה של התוכנית תתכנס לדון בהצעה ויועץ ה-M.A של התוכנית יסייע לסטודנט במציאת מנחה לעבודת התזה.
לעבודות התזה שיוגשו במסגרת התוכנית יהיה אף היבט מעשי, אשר יתבטא בפרויקט הגמר של הסטודנט. עבודת התזה תיבחן על ידי לא פחות משלושה בוחנים, כולם בעלי תואר שלישי בדרגת מרצה בכיר ומעלה. לפחות שניים מהם יהיו חברי סגל במוסדות אחרים להשכלה גבוהה הפעילים במחקר, ולפחות אחד מהם חבר סגל באוניברסיטה (כל זאת, בהתאם לנדרש בהחלטת המועצה בדבר לימודים לתואר שני עם תזה במכללות). היקף עבודת התזה יהיה עד 80 עמודים (22,000 סימני דפוס).
תלמיד שנבחר למסלול המחקרי ולא הגיש עבודת תזה יוכל להשלים את הקורסים החסרים לצורך קבלת M.A לא מחקרי עד שנתיים מיום סיום לימודיו בתוכנית.

שינויים בידיעון בצלאל

רשויות המחלקה והאקדמיה רשאיות לערוך שינויים ותיקונים בתכנים המופיעים בידיעון זה, להוסיף עליהם, לגרוע מהם או לבטלם בכל עת במהלך שנת הלימודים. הודעה על כל שינוי כאמור, תפורסם במודעות בלוחות המחלקה ו/או בדרך ראויה אחרת. השינויים מחייבים את כלל הסטודנטים, גם אם נקבעו או נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם