עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
730772021היסטוריה אינטלקטואלית של העיר המודרניתקליין יוסי, ד"ר אדר'עיוני עיצוב אורבניא'ו' 09:00-10:302.0
730772031המחשבה התכנוניתרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניא'ד' 10:00-13:302.0
98766הנוף האורבנירוזנברג אליסה, פרופ'ב'ד' 10:00-13:304.0
730771293העיר הערביתעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'א'ד' 10:00-13:302.0
4968743חדשנותטרנר מייק, פרופ' אדר'א'ד' 10:00-13:302.0
730771064ניהול וממשק העיר אמנור עופר, אדר'ב'ו' 12:30-14:002.0
730772174ניהול וממשק העיר ברוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 10:00-13:302.0
730772046סדנת פרויקט גמרברגר תמר, ד"רא'ו' 11:00-14:00.0
730772046סדנת פרויקט גמרברגר תמר, ד"רב'ו' 09:00-12:00.0
730772038סוגיות במרחב הישראליברגר תמר, ד"רעיצוב אורבניא'ו' 09:00-10:302.0
730772050סטודיו אברגר תמר, ד"רא'ד' 14:00-20:306.0
730772050סטודיו אסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 14:00-20:306.0
730772050סטודיו ארובין נועה, ד"רא'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו בהנדל אריאל, ד"רב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו במנור עופר, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו ברוזנברג אליסה, פרופ'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גאפרת צבי, פרופ' אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גברגר תמר, ד"רא'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גורבקל אלס, פרופ' אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו גסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 14:00-20:306.0
דפים: 1 2 >