עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
4968743Urban innovationטרנר מייק, פרופ' אדר'א'ו' 09:00-12:002.0
730772021היסטוריה אינטלקטואלית של העיר המודרניתקליין יוסי, ד"ר אדר'עיוני עיצוב אורבניא'
2.0
730772031המחשבה התכנוניתרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניב'ד' 10:00-11:302.0
58702719המרחב הציבורי בעיר הישראליתורבקל אלס, ד"ר אדר'א'ד' 12:00-13:302.0
98766טבע עירונירוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 12:00-13:302.0
730772175כלים גרפיים וGISשלום אורי, אדר'א'ד' 12:00-13:30.0
730772175כלים גרפיים וGISשלום אורי, אדר'ב'ד' 12:00-13:30.0
730772039מרחב הביניים הפרוורי, המקרה הישראליברגר תמר, ד"רב'
4.0
730771064ניהול וממשק העיר אלנקין לינורא'ד' 10:00-11:302.0
730772174ניהול וממשק העיר ברובין נועה, ד"רא'ד' 10:00-11:302.0
730772046סדנת פרויקט גמרברגר תמר, ד"רב'ו' 10:00-13:00.0
730772050סטודיו א- העיר הישראליתסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 14:00-20:306.0
730772050סטודיו א- העיר הישראליתשלום אורי, אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו ב-ירו-שוליים"- משולי העיר להזדמנות עירונית"אסיף עדי, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו ב-ירו-שוליים"- משולי העיר להזדמנות עירונית"בר-סיני קרן לי, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו ב-ירו-שוליים"- משולי העיר להזדמנות עירונית"מנור עופר, אדר'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772052סטודיו ב-ירו-שוליים"- משולי העיר להזדמנות עירונית"רוזנברג אליסה, פרופ'ב'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו ג- מרחב מרושתאפרת צבי, פרופ' אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו ג- מרחב מרושתורבקל אלס, ד"ר אדר'א'ד' 14:00-20:306.0
730772056סטודיו ג- מרחב מרושתסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 14:00-20:306.0
דפים: 1 2 >