עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
730772189מעבדת ירושלים: אל קודסעבד אל קאדר סנאן, פרופ' אדר'ל
.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםאפל נעה, אדר'א'ד' 13:15-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםסלע וינר עדיא'ד' 13:15-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםרוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 13:15-20:303.0
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקליין יוסי, ד"ר אדר'א'א' 09:00-15:006.0
730772187סמינר בחירה- קיץׁׁ LFJרביע סווטלנה, אדר'ל
4.0
730772114סמינר ירושליםרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניב'ו' 09:00-12:004.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730771056פרויקט גמרהרשנזון מרטין, ד"ר אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרהרשנזון מרטין, ד"ר אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730771056פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730771056פרויקט גמרסמיטס-פוסק דניאלהעיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרסמיטס-פוסק דניאלהעיצוב אורבניב'ד'6.0
730771056פרויקט גמרסמיטס-פוסק דניאלהעיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730771056פרויקט גמרעבד אל קאדר סנאן, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרעבד אל קאדר סנאן, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
דפים: < 1 2 3 >