עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקליין יוסי, ד"ר אדר'לא' 09:00-15:006.0
730772187סמינר בחירה- קיץׁׁ LFJרביע סווטלנה, אדר'ל
4.0
730772114סמינר ירושליםגינת עידו, אדר'עיוני עיצוב אורבניב'ו' 09:00-12:304.0
730772114סמינר ירושליםרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניב'ו' 09:00-12:304.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרסמיטס-פוסק דניאלהעיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרסמיטס-פוסק דניאלהעיצוב אורבניב'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמררוזנברג אליסה, פרופ'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמררוזנברג אליסה, פרופ'עיצוב אורבניב'ד' 13:00-20:306.0
730772031תיאוריה וביקורת בתכנון עריםרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניא'ד' 10:30-12:002.0
73454580תיאוריה פוליטית והעירהנדל אריאל, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
73454580תיאוריה פוליטית והעירהנדל אריאל, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
דפים: < 1 2