עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
730772181Research seminar: Jerusalem — Urban-Political Lexiconהנדל אריאל, ד"רלד' 09:30-13:002.0
730772038איך עושים דברים עם מפות: המקרה הישראליברגר תמר, ד"רעיצוב אורבניב'ד' 09:00-12:004.0
730772174הליכי תכנוןלנקין לינורא'ו' 09:00-10:302.0
730772174הליכי תכנוןנלין ולנטינהב'ו' 09:00-10:302.0
730772186המרחב הציבורי- ספירה ציבוריתגולני סולומון ארז, ד"ר אדר'ב'ו' 12:30-14:002.0
98766הנוף האורבנירוזנברג אליסה, פרופ'ב'ו' 12:30-14:002.0
730772188העיר המוסלמית: קהיר כמקרה בוחןאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רב'ד' 09:00-12:002.0
730771293העיר הערביתעבד אל קאדר סנאן, פרופ' אדר'ב'ד' 09:00-12:002.0
730772184הפרויקט האורבניורבקל אלס, פרופ' אדר'א'ד' 09:00-10:302.0
4968743חדשנות אורבניתטרנר מייק, פרופ' אדר'ב'ד' 10:00-13:302.0
730772175כלים דיגיטליים לעיצוב אורבנישריג אלוןא'ו' 10:45-12:151.0
730771064מבוא לעיצוב אורבנימנור עופר, אדר'א'ו' 12:30-14:002.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניבטט מירב עידית, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבנימטר אדווה, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 13:00-18:453.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםאפל נעה, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםבלבן עמירא'ד' 13:00-18:453.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםמטר אדווה, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורהנדל אריאל, ד"רב'ד' 13:00-18:456.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורמייזליץ כסיף גניתב'ד' 13:00-18:456.0
דפים: 1 2 3 >