עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
730772188העיר המוסלמית: קהיר כמקרה בוחןאלח'טיב שחאדה חוסני, ד"רב'ד' 09:00-12:002.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםאפל נעה, אדר'א'ד' 13:15-20:303.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםאפל נעה, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניבטט מירב עידית, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772185שיטות מיפויבטט מירב עידית, אדר'ב'ד' 19:00-20:301.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםבלבן עמירא'ד' 13:00-18:453.0
730772038איך עושים דברים עם מפות: המקרה הישראליברגר תמר, ד"רעיצוב אורבניב'ד' 09:00-12:004.0
730772046קורס מלווה כתיבהברייאר מיכל, ד"ר אדר'א'ו' 10:45-12:151.0
730772046קורס מלווה כתיבהברייאר מיכל, ד"ר אדר'ב'ו' 09:00-10:301.0
730772186המרחב הציבורי- ספירה ציבוריתגולני סולומון ארז, ד"ר אדר'ב'ו' 12:30-14:002.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
73454580תיאוריה פוליטית והעירהנדל אריאל, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורהנדל אריאל, ד"רב'ד' 13:00-18:456.0
730772181Research seminar: Jerusalem — Urban-Political Lexiconהנדל אריאל, ד"רלד' 09:30-13:002.0
730771056פרויקט גמרהרשנזון מרטין, ד"ר אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרהרשנזון מרטין, ד"ר אדר'עיצוב אורבניב'ד' 13:15-20:306.0
730771056פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
דפים: 1 2 3 >