עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקליין יוסי, ד"ר אדר'א'א' 09:00-15:006.0
98766הנוף האורבנירוזנברג אליסה, פרופ'ב'ו' 12:30-14:002.0
4968743חדשנות אורבניתטרנר מייק, פרופ' אדר'ב'ד' 10:00-13:302.0
73454580תיאוריה פוליטית והעירהנדל אריאל, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
730771064מבוא לעיצוב אורבנימנור עופר, אדר'א'ו' 12:30-14:002.0
730771293העיר הערביתעבד אל קאדר סנאן, פרופ' אדר'ב'ד' 09:00-12:002.0
730772046קורס מלווה כתיבהברייאר מיכל, ד"ר אדר'א'ו' 10:45-12:151.0
730772046קורס מלווה כתיבהברייאר מיכל, ד"ר אדר'ב'ו' 09:00-10:301.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניבטט מירב עידית, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבנימטר אדווה, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 13:00-18:453.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורהנדל אריאל, ד"רב'ד' 13:00-18:456.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורמייזליץ כסיף גניתב'ד' 13:00-18:456.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםאפל נעה, אדר'א'ד' 13:15-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםסלע וינר עדיא'ד' 13:15-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמר- חיים אורבנייםרוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 13:15-20:303.0
730772174הליכי תכנוןלנקין לינורא'ו' 09:00-10:302.0
730772174הליכי תכנוןנלין ולנטינהב'ו' 09:00-10:302.0
730772175כלים דיגיטליים לעיצוב אורבנישריג אלוןא'ו' 10:45-12:151.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםאפל נעה, אדר'א'ד' 13:00-18:453.0
דפים: 1 2 3 >