עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
7100סטודיו 1- ניסוי כליםקליין יוסי, ד"ר אדר'לא' 09:00-15:006.0
98766הנוף האורבנירוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 10:30-12:002.0
4968743חדשנות אורבניתטרנר מייק, פרופ' אדר'ב'ד' 10:00-13:302.0
73454580תיאוריה פוליטית והעירהנדל אריאל, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
73454580תיאוריה פוליטית והעירהנדל אריאל, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
730771064מבוא לעיצוב אורבנימנור עופר, אדר'א'ו' 10:30-12:002.0
730771293העיר הערביתעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'א'ד' 10:30-12:002.0
730772038איך עושים דברים עם מפות: המקרה הישראליברגר תמר, ד"רב'ד' 09:00-12:004.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניחרוף אחמדא'ד' 13:00-20:303.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 13:00-20:303.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורהנדל אריאל, ד"רב'ד' 13:00-20:306.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תורמייזליץ כסיף גניתב'ד' 13:00-20:306.0
730772052מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תוררובין נועה, ד"רב'ד' 13:00-20:306.0
730772056מעבדת פרויקט גמראפל נעהא'ד' 13:00-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמררוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 13:00-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמרשפרכר-סגלוביץ שירה, אדר'א'ד' 13:00-20:303.0
730772174הליכי תכנוןנלין ולנטינהא'ו' 09:00-10:302.0
730772177היסטוריה ארכיון והמרחב הישראליקליין יוסי, ד"ר אדר'ל
4.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםאפל נעהא'ד' 13:00-20:303.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםהרשנזון מרטין, ד"ר אדר'א'ד' 13:00-20:303.0
דפים: 1 2 >