עיצוב אורבני: קורסים

 

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
98766הנוף האורבנירוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 10:30-12:002.0
730771056פרויקט גמראפרת צבי, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרגרואג שמואל, אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרורבקל אלס, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרסמיטס-פוסק דניאלהעיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמרעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771056פרויקט גמררוזנברג אליסה, פרופ'עיצוב אורבניא'ד' 13:00-20:306.0
730771064מבוא לעיצוב אורבנימנור עופר, אדר'א'ו' 10:30-12:002.0
730771293העיר הערביתעבדל קאדר סנאן, פרופ' אדר'א'ד' 10:30-12:002.0
730772031תיאוריה וביקורת בתכנון עריםרובין נועה, ד"רעיוני עיצוב אורבניא'ד' 10:30-12:002.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניחרוף אחמדא'ד' 13:00-20:303.0
730772050מעבדה 1: הקוד האורבניסמיטס-פוסק דניאלהא'ד' 13:00-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמראפל נעהא'ד' 13:00-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמררוזנברג אליסה, פרופ'א'ד' 13:00-20:303.0
730772056מעבדת פרויקט גמרשפרכר-סגלוביץ שירה, אדר'א'ד' 13:00-20:303.0
730772174הליכי תכנוןנלין ולנטינהא'ו' 09:00-10:302.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםאפל נעהא'ד' 13:00-20:303.0
730772179מעבדה 2: עירוניות פרוורית בישראל, מיפוי ותרחישיםהרשנזון מרטין, ד"ר אדר'א'ד' 13:00-20:303.0
730772184הפרויקט האורבניורבקל אלס, פרופ' אדר'א'ד' 09:00-10:302.0
4968743חדשנות אורבניתטרנר מייק, פרופ' אדר'ב'ד' 10:00-13:302.0
דפים: 1 2 >