עיצוב אורבני: קורס

סטודיו 1- ניסוי כלים

7100
קליין יוסי, ד"ר אדר', סמסטר ל, יום א', 09:00-15:00
6.0
הסמסטר הראשון של לימודי אדריכלות הוא סמסטר מכונן, במהלכו הסטודנטים מפתחים יכולת להתנסח ובונים חשיבה דרך שדה רחב של כלים ומיומנויות, אמנותיים ומקצועיים. סמסטר זה בנוי כרגע ממושך בו הסטודנטים בוחנים את הסביבה ואת עצמם כפעילים מולה. ההישגים הלימודיים אינם נמדדים בהכרח בתוצאה הסופית; שיטת ההוראה שמה דגש על הסתכלות מודעת, עצמאית וספציפית על העולם מבעד מסמכים וכלים ויזואליים בהם ילמדו הסטודנטים להשתמש. המסמך נתפס כבעל ערך וכמטרה בפני עצמה, הן כארטיפקט בלתי אמצעי והן ככלי תיווך וביקורת. המעבר של מידע מתצורה אחת למדיה או לקנה מידה אחרים מהווה תהליך מפשט וטרנספורמטיבי. בעשייה זו, מתבקשים הסטודנטים לנקוט עמדה ביקורתית, לפרק ולפענח את הסביבה המוכרת, להבין אותה כרצף וכמערכת, ולהגדירה מחדש. כסמסטר ניסיוני, הסטודנטים יחשפו, יתנסו ויפתחו מיומנויות בשדה רחב של כלים ומדיה (בחומר, צילום, וידאו, דו ותלת ממד) תוך הבנת התכלית והאיכויות של כל מדיום, ופיתוח היכולת לעבוד ולחשוב תוך יצירת מסמכים בעלי תוכן ומשמעות. במהלך הסמסטר יונחו היסודות של השפה האדריכלית; עבודה בהיטלים, חתכים ותכניות, הבנת מלאכת השרטוט לא רק כמיומנות אלא בעיקר כשפה של תיווך וביקורת, הבנת הקשר בין תוכן המסמך ואיכותו, פיתוח סט מסמכים כמכלול בעל משמעות וקוהרנטיות והבנת עבודה בקני המידה השונים. הסמסטר יתנהל תוך עבודה אינטנסיבית: מהלך של קבוצות סטודיו במרכזם מוגדרת משימה קצרת־טווח בקנה מידה משתנה ובמדיומים מגוונים. למשל: דרך התבוננות במנגנון, מכשיר, כלי, פעולה, תופעה, וכד׳. דגש יינתן על קנה מידה ארגונומי בקנ״מ 1:20-1:1, ויחסי גוף־מרחב־זמן.