עיצוב אורבני: קורס

מעבדה 1: הקוד האורבני

730772050
בטט מירב עידית, אדר', סמסטר א', יום ד', 13:00-18:45
מטר אדווה, אדר', סמסטר א', יום ד', 13:00-18:45
סמיטס-פוסק דניאלה, סמסטר א', יום ד', 13:00-18:45
3.0
העיר היא ישות אחת בתוך מתווה אזורי רב-שכבתי הניזון (ומזין) מערכת של תשתיות סמויה מהעין ברובה. ההיררכיה בין השתיים (משרת-משורת, תומך-נתמך), כך נראה, מתהפכת לא פעם. מערך התשתיות נגלה אלינו בעיקר כשהוא כושל – שיטפונות, הפסקות חשמל, פיצוצי צנרת, חסימות כבישים, זיהומי מים – אלו מאותתים לנו על התלות המוחלטת של העיר ברשת הסמויה. רק מעצם סכומי העתק המושקעים בתשתיות השונות (הקמה, פיתוח, שדרוג, אחזקה, בקרה), יש לנו כאדריכלים ומתכננים אחריות להכיר, להבין ואז לתפוס בשתי ידיים את ההזדמנויות (שלעיתים אינן שגרתיות) להתערב בעיר מכיוון אחר. לא כמגיבים אלא כמובילים. הסטודיו "מרחב מרושת" יבחן את ההקשרים והתלות בין העיר לבין מערכי התשתיות השונים. דרך ניתוח מיזמי תשתיות המקודמים בימים אלו ברשויות התכנון (תוואי רכבות קלות, מיזמי ניקוז אזוריים, מתקני התפלה, צינורות גז, קווי חשמל או תחנות כח, מסילות ברזל, כבישים ומחלפים) והבנת מערכי השיקולים והאינטרסים הפועלים בתחום תכנון התשתיות – נצביע על נקודות הממשק ואופן ההשפעה של עולם זה על העירוניות הישראלית ונציע כיוונים חדשים לפיתוח מערכת יחסים זו באמצעות תרחישי קצה.