עיצוב אורבני: קורס

מעבדה 3: קווים תפרים ויחסי גומלין : שכונת אבו תור

730772052
הנדל אריאל, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 13:00-20:30
מייזליץ כסיף גנית, סמסטר ב', יום ד', 13:00-20:30
רובין נועה, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 13:00-20:30
6.0
הסטודיו יתמקד באתר עירוני מופר בשולי העיר (urban brownfield), שלו הפוטנציאל להפוך למוקד עירוני משמעותי בעתיד. האתר מציב אתגר תשתיתי, עיצובי ונופי בקנה המידה העירוני, ויאפשר לסטודנטים לפתח התערבות רבת רבדים, הנוגעת בעיצוב המקום והנוף, אך במקביל גם במערכות עירוניות מורכבות. דגש מיוחד יושם על תשתיות עירוניות, על הפוטנציאל שלהם לשמש כמנופי תכנון, פיתוח, עיצוב ושינוי עירוני, ועל תפקידו של המעצב העירוני ביצירת פתרונות המקשרים בין המקומי-שכונתי למערכתי- עירוני.