עיצוב אורבני: קורס

מעבדת פרויקט גמר

730772056
אפל נעה, אדר', סמסטר א', יום ד', 13:15-20:30
סלע וינר עדי, סמסטר א', יום ד', 13:15-20:30
רוזנברג אליסה, פרופ', סמסטר א', יום ד', 13:15-20:30
3.0
גני המשחקים, הנדמים לנו כחלק טבעי של המרחב העירוני, הם המצאה יחסית חדשה. במאה השמונה עשרה והתשע עשרה שימשו מקומות ריקים בערים למשחקי ילדים. גני משחקים ייעודיים לילדים נתפתחו רשמית בשלהי המהפכה התעשייתית. גם המודעות האנושית לתכנון יעודי לילדים היא מודעות שנתפתחה במאה האחרונה, והתקדמה רבות בעיקר לאחר מלחמת העולם השניה. יצירת מרחבי משחק למידה וחוויה עבור ילדים אמנם נכנסו למודעות ולהרגלים התכנוניים בעולם, אך לעיתים יש תחושה כי ״גן משחקים״ הפך להעמדה כזו או אחרת של אותם מתקנים מוכרים בגוונים ובעיצוב מעט שונה. מעטים הם המקומות בהם מאותגרת המהות והחזות של גני המשחקים, או בהם משמשים מרחבים אלו כתשתית עירונית מהותית ומשמעותית. אך כאשר הם עשויים היטב, הופכים גני השעשועים למוקדי משיכה ברמה עירונית ואזורית, ולסימן היכר עירוני ואף בינלאומי. ככאלו, יש להם את היכולת גם לתמוך בצורך הקהילתי והחינוכי, וגם לתרום לפיתוח העירוני של סביבתם.ירושלים הינה עיר ברוכת ילדים, רבים מהם עניים מאד, ומרחבי שכונתם מוגבלים במקום. ככזו, מרכזי המשחק העירוניים בה הם אף משמעותיים יותר מבכל עיר אחרת בישראל. מאידך- ירושלים הינה עיר של אייקונים דתיים ותרבותיים, והיא מקום שמרחבי המשחק שלו, כמו המרחב הציבורי, יכולים להפוך לדגל ולסמל ולא רק למלא צורך תכנוני סטנדרטי. בכוחם להיות מקור השראה ואבן שואבת- מערך עירוני משמעותי המביא ערך, יופי ושייכות לשכונות העיר. הסטודיו יערך בשיתוף עם העירייה ואתנוגרף מומחה, ומטרתו לפתח תכניות מפורטות למספר גני משחקים נבחר בעיר, כאשר כוונת העיריה היא לבצעם בפועל. בפן התאורטי, הסטודיו יבחן את מרחבי המשחק בעיר והקשר ביניהם לסביבה הבנויה בראיה רחבה ורבת תחומים-קהילתית, חינוכית, נופית, עיצובית. בפן המעשי, יפותחו גני משחקים נבחרים כרשת של מרחבי למידה ומשחק משמעותיים בירושלים.