עיצוב אורבני: קורס

המרחב הציבורי- ספירה ציבורית

730772186
גולני סולומון ארז, ד"ר אדר', סמסטר ב', יום ו', 12:30-14:00
2.0
סמינר זה עוסק באופיים הקולקטיבי של מרחבים ציבוריים. הוא עוסק באפשרויות שטמונות היכן ובעת שאנחנו חולקים את חיינו עם אחרים, לרוב זרים. הסמינר רואה במרחב הציבורי זירה שצורותיה ותפקודיה נקבעים, מצד אחד, על ידי סמכותם של כוחות פוליטיים, כלכליים, דתיים ותרבותיים, וביטויי תשוקה של החברה מצד שני.הסמינר נפרס באופן גמיש על גבי שלושה חלקים. אחד מציע סקירה ביקורתית של מושגי מפתח בתחומי מחשבת המרחב הציבורי כפי שהוצגו בדיון על העיר העתיקה והמודרנית, השני עוסק בתפיסות המשתנות בדיון על העיר העכשווית, והשלישי מצביע על אפשרויות לדיון ספקולטיבי על אודות המרחב הציבורי בעתיד הקרוב. נתמקד במרחבים של האדם המודרני והעכשווי, בפינת הרחוב ובמסעדת המפעל, בתשתית המלאכותית ובשדה הקרב, באי וביער, מעל האדמה ובתוכה, כמו גם בייצוג ובעבודת האומנות. דגש מיוחד ינתן לדיון במערכת היחסים שבין פרטי וציבורי; לחקר ההבחנה בין מה ששייך לתחום המוגן של הפרט לבין מה שאמור להתרחש בתחומו הפומבי של הציבור.הסמינר נפרש לאורך ארבעה עשר מפגשים בני שני חלקים כל אחד. בדרך כלל תתקיים הרצאה בחלקו הראשון של המפגש, בעוד חלקו השני ישמש לדיונים על קטעי קריאה, הקרנת סרטים, עבודה מעשית או סיור. פעילויות אלה חשובות במידה דומה ויש להשתמש בהן לתרגול חשיבה ביקורתית ופיתוח מיומנויות ניתוח של נושאים הקשורים במרחב הציבורי.