עיצוב אורבני: קורס

העיר המוסלמית: קהיר כמקרה בוחן

730772188
אלח'טיב שחאדה חוסני, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 09:00-12:00
2.0