עיצוב אורבני: קורס

הנוף האורבני

98766
רוזנברג אליסה, פרופ', סמסטר ב', יום ו', 12:30-14:00
2.0
משמעות הנוף האורבני עברה טרנספורמציה בשנים האחרונות. קורס זה יחקור את האופן שבו הנוף הפך למודל של עירוניות בעקבות הlandscape urbanism. מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם גוף הידע העכשווי ולפתח ראיה ביקורתית כלפי הנעשה בתכנון המרחב הציבורי הפתוח בישראל ובעולם. הסמינר יבקש לזהות סוגיות יסוד של הנוף כתשתית עירונית, אקולוגית וחברתית. ההוראה תעשה במתכונת של הרצאות ודיון ביקורתי בכיתה בהתבסס על חומרי קריאה.