עיצוב אורבני: איש סגל

טרנר מייק, פרופ' אדר'

טרנר מייק, פרופ' אדר'

קישור לויקיפדיה

miiktrnr@post.bezalel.ac.il