לפירוט מלא של תוכנית הלימודים יש לעיין בשנתון בצלאל בפרק התוכנית

עיצוב אורבני: תכנית לימודים

סיכום התוכנית לפי חטיבות

לפירוט מלא של תוכנית הלימודים יש לעיין בשנתון בצלאל בפרק התוכנית

חטיבה 1 – לימודי עיצוב
מעבדה ופרויקט גמר,21 נ"ז
תשתיות בעיצוב אורבני   Impact & Implementation    נ5 נ."ז

חטיבה 2 – תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר
לימודים עיוניים, 8 נ"ז
סמינרים, 12 נ"ז

סה"כ 46 נ"ז

התכנית שהורחבה מיועדת לאדריכלים ולאדריכלי נוף וכן לבוגרי תואר ראשון בתחומים קשורים כגון: ארכיאולוגיה, תולדות האמנות, עיצוב, גיאוגרפיה, פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, משפט, לימודי הסביבה וקיימות, בכפוף לעמידה בתנאי סף ובלימודי השלמה.מבנה התוכנית

שנה א'
5 קורסי חובה מבואיים 8 נ"ז
1 סמינר חובה  4 נ"ז
1 סמינר בחירה  4 נ"ז
3 מעבדות 12 נ"ז
              סה"כ 28 נ"ז

הערה: סטודנטים שנה א', אינם מחויבים ללמוד בשנה א' קורס בחירה, אך יכולים במידה ומעוניינים ללמוד בשנה א' קורס בחירה 1 ולהשלים בשנה ב' קורס בחירה 1 בלבד (במקום 2) תשלום שכ"ל הוא עפ"י מספר הנקודות הנלמדים בפועל באותה שנה.

שנה ב'
קורס חובה מבואי 2 נ"ז
1 סמינר בחירה  4 נ"ז
1 קורס בחירה  2 נ"ז
1 מעבדה 3 נ"ז
פרויקט גמר 6 נ"ז
קורס מלווה כתיבה 1 נ"ז
                  סה"כ 18 נ"ז

בנוסף, קולוקוויום ובו סדרת הרצאות אורח בנושא תרבויות עירוניות  תינתן אחת לשבועיים וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).