לפירוט מלא של תוכנית הלימודים יש לעיין בשנתון בצלאל בפרק התוכנית

עיצוב אורבני: תכנית לימודים

סיכום התוכנית לפי חטיבות

לפירוט מלא של תוכנית הלימודים יש לעיין בשנתון בצלאל בפרק התוכנית

התכנית מבוססת על שתי חטיבות לימוד ודיון עיקריות:

חטיבה 1 – לימודי עיצוב

1. מעבדות פרויקט גמר:
בחטיבה זו עוסקים הסטודנטים במשך ארבעה סמסטרים בעיצוב ותכנון סוגיות אורבניות שונות. לימוד זה נעשה מתוך הבנה שלצד המימד מקצועי של העשייה, יש משמעות אקדמית ומחקרית הנובעת מתוך עשייה זו.

2. תשתיות בעיצוב אורבני:
אל לימודי המעבדה מצורפים מקצועות התמך של  כלים דיגיטליים לעיצוב אורבני, שיטות מיפו, הליכי תכנון, שיטות ומתודולוגיות בעיצוב אורבני ותכנון ערים, כלכלה עירונית, תחבורה, ניהול ומדיניות אורבנית. נושאים אלו מזימים את עבודת המעבדות באופן שוטף.

חטיבה 2 – תיאוריה והיסטוריה של תבנית עיר

1. לימודים עיוניים:
קורסי ליבה (חובה) ובחירה: הקורסים נבחרו בשל הרצון לדון בעיר כתופעה היסטורית תרבותית, חברתית וכלכלית ולעסוק בפרדיגמות התכנוניות שנהגו במאתיים השנים האחרונות.

2. סמינרים:
מאפשרים התעמקות בנושאים ממוקדים המהווים חלק מהפן העיוני של הלימוד ועוסקים בנושאים מגוונים כגון ירושלים-כתופעה היסטורית, אוניברסאלית, קונפליקטואלית וכעיר שאיננה שייכת רק לתושביה; העיר המודרנית כתופעה פוליטית, תרבותית וחברתית.

בנוסף, קולוקיום - סדרת הרצאות אורח בתחומים מגוונים תינתן אחת לשבועיים וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).


היקף ותקופת הלימודים
משך הלימודים- כולל פרויקט גמר, הינו שנתיים.
הלימודים יתקיימו בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14 ירושלים, וכן בבצלאל- המחלקה לארכיטקטורה, רחוב בצלאל 1 ירושלים
ימי הלימוד: רביעי ושישי.
הדרישות הלימודיות כוללות 46 נ"ז, ע"פ החלוקה הבאה:
מעבדות: 22 נ"ז (כולל פרויקט גמר וקורס תומך כתיבה)
לימודים עיוניים: 10 נ"ז
סמינרים: 12 נ"ז
קורסי בחירה: 2 נ"ז