עיצוב אורבני: תכנית לימודים


חטיבה 1: לימודי עיצוב
א. סטודיו ופרויקט גמר:
בחטיבה זו עוסקים הסטודנטים במשך ארבעה סמסטרים בעיצוב ותכנון סוגיות אורבניות שונות. לימוד זה נעשה מתוך הבנה שלצד המימד הפרופסיונאלי של העשייה, יש משמעות אקדמית הנובעת מתוך עשייה זו.
ב.  תשתיות בעיצוב אורבני:
אל לימודי הסטודיו מצורפים מקצועות התמך של תשתית עירונית, איכות הסביבה, כלכלה עירונית, G.I.S ומערכות מחשוב תלת- ממדיות, תיאוריות ומודלים בארגון העיר, כנושאים המזינים את עבודת הסטודיו באופן שוטף.

חטיבה 2: תיאוריה והיסטוריה של העיר
א. לימודים עיוניים
קורסי ליבה (חובה) ובחירה: הקורסים נבחרו בשל הרצון לדון בעיר כתופעה היסטורית תרבותית,חברתית וכלכלית ולעסוק בפרדיגמות התכנוניות שנהגו במאתיים השנים האחרונות.
ב. סמינרים
מאפשרים התעמקות בנושאים ממוקדים המהווים חלק מהפן העיוני של הלימוד ועוסקים בנושאים מגוונים כגון ירושלים-כתופעה היסטורית, אוניברסאלית, קונפליקטואלית וכעיר שאיננה שייכת רק לתושביה; העיר המודרנית כתופעה פוליטית, תרבותית וחברתית.

בנוסף, סדרת הרצאות אורח בתחומים מגוונים תינתן אחת לשבועיים וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).

מבנה התוכנית

שנה א'
2 קורסי חובה מבואיים - 4 נ"ז
1 סמינר חובה             - 4 נ"ז
1 סמינר בחירה           - 4 נ"ז
2 סטודיו חובה  - 12 נ"ז
_______________________
סה"כ    24 נ"ז

הערה: סטודנטים שנה א', אינם מחויבים ללמוד בשנה א' קורס בחירה, אך יכולים במידה ומעוניינים ללמוד בשנה א' קורס בחירה 1 ולהשלים בשנה ב' קורס בחירה 1 בלבד (במקום 2) תשלום שכ"ל הוא עפ"י מספר הנקודות הנלמדים בפועל באותה שנה.

שנה ב'
1 קורס חובה מבואי       - 2 נ"ז
1 סמינר בחירה            -  4 נ"ז
2 קורסי בחירה              - 4 נ"ז
2 סטודיו חובה  - 12 נ"ז
_______________________
סה"כ       22 נ"ז

בנוסף, קולוקוויום ובו סדרת הרצאות אורח בנושא תרבויות עירוניות  תינתן אחת לשבועיים וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).


פירוט הקורסים - שנה א'

לימודי חובה
סמסטר א'
- ניהול וממשק העיר א'- 2 נ"ז  
- המחשבה התכנונית- 2 נ"ז                                                                                                      
- סטודיו א - 6 נ"ז
- כלים גראפיים וGIS- ללא נ"ז
 
סמסטר ב'
- סמינר ירושלים -  4 נ"ז
- סטודיו ב' -  6 נ"ז

בנוסף, קולוקוויום ובו סדרת הרצאות אורח בנושא תרבויות עירוניות תינתן אחת לשבועיים  בסמסטר א' וב', וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).

סמינר בחירה
סמסטר ב'
- הנוף האורבני- 4 נ"ז                                
- תיאוריה פוליטית ועיר-  4 נ"ז
- המשרד והעיר- 4 נ"ז
- שדה האמנות- 4 נ"ז

קורסי בחירה*
סמסטר א'
- סוגיות במרחב הישראלי- 2 נ"ז
- העיר הערבית- 2 נ"ז
- חדשנות- 2 נ" ז
- היסטוריה אינטלקטואלית של העיר, 2 נ"ז


פירוט הקורסים  - שנה ב'

לימודי חובה - סמסטר א'
- ניהול וממשק העיר ב'- 2 נ"ז
- כלים גרפיים- ללא נ"ז
- סטודיו ג'- 6 נ"ז
- סדנת פרויקט גמר (שנתי, אחת לשבועיים)- ללא נ"ז

    
לימודי חובה- סמסטר ב'
- סדנת פרויקט גמר  (שנתי, אחת לשבועיים)- ללא נ"ז
- סטודיו- פרויקט גמר- 6 נ"ז
  
בנוסף, קולוקוויום ובו סדרת הרצאות אורח בנושא תרבויות עירוניות  תינתן אחת לשבועיים בסמסטר א' וב', וההשתתפות בה חובה על הלומדים במהלך השנתיים הראשונות (ללא נ"ז).

סמינר בחירה
סמסטר ב'
- הנוף האורבני- 4 נ"ז                                
- תיאוריה פוליטית ועיר-  4 נ"ז
- המשרד והעיר- 4 נ"ז
- שדה האמנות- 4 נ"ז


קורסי בחירה*
סמסטר א'
- סוגיות במרחב הישראלי- 2 נ"ז
- העיר הערבית- 2 נ"ז
- חדשנות- 2 נ" ז
- היסטוריה אינטלקטואלית של העיר, 2 נ"ז

 

לעיון בתכני הקורסים של שנה א' ושנה ב' יש לעיין בשנתון