תקשורת חזותית M.DES: תוכנית לימודים


מרכיבי התוכנית

תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות לימוד רעיוניות ומעשיות -
להלן פירוט מרכיבי שלוש חטיבות הלימוד:

חטיבה משולבת -  מעשית ועיונית

"היפר – סטודיו":
מסגרת של 4 קורסי סטודיו סמסטריאליים שמטרתם הבנת דיסציפלינת התקשורת החזותית ברשת ההקשרים הרחבה בה היא פועלת. כל קורס ייסוב סביב ציר קונטקסט מרכזי ויועבר על ידי שני מרצים/ות (בעלי/ות אוריינטציה תיאורטית ומעשית). רצף הקורסים יאפשר את בחינת התחום בארבעה חתכים: חתך בין-תחומי, טכנולוגי, היסטורי, וחברתי/פוליטי. קורסי ה"היפר-סטודיו" יהוו מסגרת המשלבת דיון תיאורטי עם סדנת עיצוב מעשית שתוצריה יגיבו לפן התיאורטי או ישמשו לו כמקרי בוחן. כל קורס "היפר-סטודיו" מקנה לסטודנט/ית 3 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-4 קורסי "היפר-סטודיו" בהיקף כולל של 12 נ"ז.

פרויקט מרכזי:
הפרויקט המרכזי כשמו יעמוד במרכז לימודי המוסמך בתקשורת חזותית, יוגדר, ינוסח ויחקר במהלך השנה הראשונה ויפותח במהלך השנה השנייה ללימודיו/יה של הסטודנט/ית בתכנית. הפרויקט יהיה בעיקרו מעשי וילווה בעבודה כתובה הן כבסיס מחקרי והן כנייר עמדה להנמקת הפן המעשי. נושא הפרויקט יבחר על ידי הסטודנט/ית שת/יונחה בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של עבודתו/ה במסגרות הנחיה אישיות וקבוצתיות. מנעד האפשרויות רחב ביותר הן מבחינה דיסציפלינרית והן מבחינה מדיומלית: ספר, סרט, אוביקט, מיצב, פעולה (פעולה אזרחית, התערבות במרחב, תקשורת ויראלית וכד׳), מחקר חזותי, ועוד.
הפרויקט המרכזי מקנה לסטודנט/ית 12 נ"ז.

חטיבה מעשית – לימודי עיצוב  

חטיבה זו מיועדת להעמקת מיומנויותיהם של הסטודנטים/ות כמעצבים/ות. בחטיבה 3 מרכיבים:

סדנאות נושא - סדנאות הנושא תתקיימנה במשותף לסטודנטים/ות משנה א' ומשנה ב' בתכנית. כל סדנה תוקדש לנושא מרכזי רחב אליו יתייחסו הסטודנטים/ות בפרויקטים במהלך הסמסטר. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בסדנת נושא אחת בכל שנה בהיקף של 2 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 סדנאות נושא לתואר בהיקף כולל של 4 נ"ז.

קורסי בחירה מעשיים –קורסי הבחירה המעשיים יוקדשו לז׳אנרים, פורמטים או טכנולוגיות ויתקיימו במשותף לסטודנטים/ות משנה א' ומשנה ב' בתכנית. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בקורס בחירה מעשי אחד בכל שנה בהיקף של 2 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 קורסי בחירה מעשיים בהיקף כולל של 4 נ"ז.

סדנאות אורח - מדי סמסטר יוצעו לסטודנטים/ות סדנאות בנות שבוע אשר יועברו על ידי מעצבים/ות מובילים מהארץ ומחו"ל. על כל סטודנט/ית להשתתף בסדנת אורח אחת בכל שנה בהיקף של 1 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-2 סדנאות אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.

חטיבה עיונית – לימודי תיאוריה

הלימודים בחטיבה העיונית מורכבים משלושה מרכיבים:

שני קורסי מתודולוגיות מחקר וכתיבה
– המקנים לסטודנט/ית כלים למחקר וכתיבה אקדמית. הקורסים ניתנים בשנה א' במתכונת של פרו-סמינר (בהיקף של 2 נ"ז) וסמינר (בהיקף של 4 נ"ז). סה"כ – 6 נ"ז.

קורס חובה עיוני לשנה א' – המאפשר לסטודנט/ית העמקה בתיאוריות שונות וביחסים האפשריים בינן לבין תחום התקשורת החזותית. הקורס ניתן בשנה א' בהיקף של 2 נ"ז.

קורס בחירה עיוני לשנה ב' – – המאפשר לסטודנט/ית לימוד והעמקה בתחום ספציפי לבחירתו. הקורס ניתן בשנה ב' בהיקף של 2 נ"ז.

סמינר חובה עיוני - מאפשר לסטודנט/ית להרחיב את אופקיו/ה בקונטקסט רחב של תחום העיצוב ובמגמות הבולטות בעיצוב העכשווי, ולבסס את מיומנויות המחקר והכתיבה שלו/ה. הסמינר ניתן בשנה ב' בהיקף של 4 נ"ז.

מבנה התוכנית ופירוט הקורסים בתשע"ט

תקופת לימודים

תקופת הלימודים
משך הלימודים בתכנית הנו 4 סמסטרים (2 שנות לימוד).
הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי. בימי חמישי בקמפוס בצלאל הר הצופים ובימי שישי בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14, ירושלים.

היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 48 נ"ז.