תוכנית לימודים

תכנית התואר השני בתקשורת חזותית הינה תכנית ייחודית וראשונה מסוגה בארץ המיודעת לבוגרי/ות תואר ראשון בתקשורת חזותית (B.Des). התכנית תהווה חממה פורצת דרך לטיפוח פרויקטים חדשניים. בוגריה יהיו מעצבים/ות בכירים/ות ומתווי/ת דרך בשדה התקשורת המקומי והבינלאומי.
המרחב התקשורתי העכשווי מאופיין בהשתנות מתמדת ובאינטנסיביות הולכת וגדלה. תמורות אלו מחייבות למידה והפנמה מעמיקה של צורות חשיבה חדשות ושל תגובות יצירתיות למרחב תקשורתי רווי ודינמי. לשם כך נדרש/ת המעצב/ת, היוצר/ת בתחומי התקשורת החזותית, לפתח כישורים ותובנות חדשים. אלו דורשים יכולת ניתוח תהליכים ארוכי טווח והבנה של ההקשרים החברתיים, התרבותיים, הטכנולוגיים, הכלכליים והפוליטיים בהם פועל/ת המעצב/ת. תכנית התואר השני בתקשורת חזותית באה לענות על צרכים אלו. בתכנית יושם דגש על הקניית כלים לדיון ביקורתי וחשיבה אסטרטגית שיעזרו לבוגרים/ות להיות מחוללי שינוי בשוק, הן בצדדיו הפרגמטיים והן בהיבטים התרבותיים והאתיים.
סגל התכנית כולל מעצבים/ות ותאורטיקנים/ות מובילים/ות מהארץ ומרצים/ות אורחים/ות מובילים/ות בתחומם/ן מחו"ל אשר יוזמנו לסמינרי אורח בתכנית.

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

מרכיבי התוכנית

תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות לימוד רעיוניות ומעשיות - להלן פירוט מרכיבי שלוש חטיבות הלימוד:

חטיבה משולבת -  מעשית ועיונית

"היפר – סטודיו":
מסגרת של 4 קורסי סטודיו סימסטריאליים שמטרתם הבנת דיסציפלינת התקשורת החזותית ברשת ההקשרים הרחבה בה היא פועלת. כל קורס ייסוב סביב ציר קונטקסט מרכזי ויועבר על ידי 2 מרצים/ות (בעלי/ות אוריינטציה תיאורטית ומעשית). רצף הקורסים יאפשר את בחינת התחום בארבעה חתכים: חתך בין-תחומי, היסטורי, טכנולוגי וחברתי/פוליטי. קורסי ה"היפר-סטודיו" יהוו מסגרת המשלבת דיון תיאורטי עם סדנת עיצוב מעשית שתוצריה יגיבו לפן התיאורטי או ישמשו לו כמקרי בוחן. כל קורס "היפר-סטודיו" מקנה לסטודנט/ית 3 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-4 קורסי "היפר-סטודיו" בהיקף כולל של 12 נ"ז.

פרויקט מרכזי:
הפרויקט המרכזי כשמו יעמוד במרכז לימודי המוסמך בתקשורת חזותית, יוגדר וינוסח במהלך הסמסטר הראשון של השנה הראשונה ויפותח במהלך הסמסטר השני והשנה השנייה ללימודיו/יה של הסטודנט/ית בתכנית. הפרויקט יהיה בעיקרו מעשי וילווה בעבודה כתובה הן כבסיס מחקרי והן כנייר עמדה להנמקת הפן המעשי. נושא הפרויקט יבחר על ידי הסטודנט/ית שת/יונחה בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של עבודתו/ה במסגרות הנחיה אישיות וקבוצתיות. הפרויקט המרכזי מקנה לסטודנט/ית 12 נ"ז.

חטיבה מעשית – לימודי עיצוב  

חטיבה זו מיועדת להעמקת מיומנויותיהם של הסטודנטים/ות כמעצבים/ות. בחטיבה 3 מרכיבים:

סדנאות נושא - סדנאות הנושא תתקיימנה במשותף לסטודנטים/ות משנה א' ומשנה ב' בתכנית. כל סדנה תוקדש לנושא מרכזי רחב אליו יתייחסו הסטודנטים/ות בפרויקט המסכם של הסדנה. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בסדנת נושא אחת בכל שנה בהיקף של 2 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 סדנאות נושא לתואר בהיקף כולל של 4 נ"ז.

קורסי בחירה מעשיים – קורסי הבחירה המעשיים יוקדשו לז׳אנרים, פורמטים או טכנולוגיות ויתקיימו במשותף לסטודנטים/ות משנה א' ומשנה ב' בתכנית. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בקורס בחירה מעשי אחד בכל שנה בהיקף של 2 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 קורסי בחירה מעשיים בהיקף כולל של 4 נ"ז.

סדנאות אורח - סדנאות סמסטריאליות בנות שבוע אשר יועברו במשותף לסטודנטים/ות בשנה א' ובשנה ב' בתכנית על ידי מעצבים/ות מובילים מהארץ ומחו"ל. על כל סטודנט/ית להשתתף בסדנת אורח אחת בכל שנה בהיקף של 1 נ"ז. סה"כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-2 סדנאות אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.

חטיבה עיונית – לימודי תיאוריה

הלימודים בחטיבה העיונית מורכבים משלושה מרכיבים:

שני קורסי מתודולוגיות מחקר וכתיבה
– המקנים לסטודנט/ית כלים למחקר וכתיבה אקדמית. הקורסים ניתנים בשנה א' במתכונת של פרו-סמינר (בהיקף של 2 נ"ז) וסמינר (בהיקף של 4 נ"ז). סה"כ – 6 נ"ז.

קורס חובה עיוני לשנה א' – המאפשר לסטודנט/ית העמקה בתיאוריות של תקשורת חזותית. הקורס ניתן בשנה א' בהיקף של 2 נ"ז.

קורס חובה עיוני לשנה ב' – המאפשר לסטודנט/ית לימוד והעמקה בהבנת ההשפעות ההדדיות המתקיימות בין שדות האמנות והתקשורת החזותית. הקורס ניתן בשנה ב' בהיקף של 2 נ"ז.

סמינר בחירה עיוני - מאפשר לסטודנט/ית להרחיב את אופקיו/ה בקונטקסט רחב של תחום התקשורת החזותית ולבסס את מיומנויות המחקר והכתיבה שלו/ה. על כל סטודנט/ית לבחור בשנה ב' בסמינר אחד בהיקף כולל של 4 נ"ז מתוך הסמינרים העיוניים לבחירה הנכללים בתכנית.

מבנה התוכנית ופירוט הקורסים בתשע"ח

תקופת לימודים

תקופת הלימודים
משך הלימודים בתכנית הנו 4 סמסטרים (2 שנות לימוד).
הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי. בימי חמישי בקמפוס בצלאל הר הצופים ובימי שישי בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון 14, ירושלים.

היקף הלימודים
הדרישות הלימודיות כוללות 48 נ"ז.