תקשורת חזותית M.DES: סגל


מ"מ אש התכנית  :  פרופ' ענת קציר

רכזת התכנית :נעמה תדהר

דואל : vc.mdes@bezalel.ac.il

סגל המרצים והמרצות

פרופ' ענת קציר                          דר' יעל כדורי
פרופ' עדי שטרן                          אשר (שרי) ארנון
פרופ' רותו מודן                          ארז גביש
דר' רומי מיקולינסקי                    יעל בורשטיין
דר' טל אלרואי-פרנקל                מרב סלומון
דר' נעמי מאירי-דן                       רונאל מור
דר' אורי ברטל                            גיא שגיא
דר' אהד זהבי                             אורי סוכרי
דר' גלית ולנר                             דני בייקון
דר' טל בן צבי                             יולי כהן