שנתון תשע"ט

רשויות המחלקה והאקדמיה רשאיות לערוך שינויים ותיקונים בתכנים המופיעים בידיעון זה, להוסיף עליהם, לגרוע מהם או לבטלם בכל עת במהלך שנת הלימודים. הודעה על כל שינוי כאמור, תפורסם במודעות בלוחות המחלקה ו/או בדרך ראויה אחרת. השינויים מחייבים את כלל הסטודנטים, גם אם נקבעו או נכנסו לתוקף לאחר שהחלו את לימודיהם.

השנתון מחולק לפרקים, הקלקה על שם הפרק תפתח את הקובץ המתאים.

דבר הרקטור תשע"ט

פתיח, נהלים ומידע לסטודנט

שכר לימוד

 
 
 
 

תואר ראשון : 

המחלקה לאמנות

מערכת שעות

 

המחלקה לאמנויות המסך

מערכת שעות:  וידאו   אנימציה

 

המחלקה לארכיטקטורה 

מערכת שעות:  סמסטר א'      סמסטר ב'

 

המחלקה להיסטוריה ותאוריה, מקבץ בין תחומי
שינוי שם המחלקה

ימים ראשון ורביעי אחה"צ

 

המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית

מערכת שעות :  שנה א' - סמסטר א'  ב'    שנים ב'-ג'      שנה ד'

 

המחלקה לעיצוב תעשייתי

מערכת שעות

 

המחלקה לצורפות ואופנה

מערכת שעות

 

המחלקה לצילום

מערכת שעות

 

המחלקה לתקשורת חזותית

מערכת שעות 

 

 בית ספר לתארים מתקדמים :

אמנויות 

מדיניות ותאוריה של האמנויות

עיצוב אורבני

עיצוב תעשייתי

תקשורת חזותית