לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ב (2011 – 2012)

סמסטר א'

23.10.11 – 27.10.11            שבוע הערכות שנה א'
30.10.11:                               פתיחת שנת הלימודים
09.11.11:                               יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
18.12.11:                               כנס שנתי במחלקה להיסטוריה ותיאוריה
01.01.12:                               פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ג
25.01.12:                               הגשות קורסים כלל בצלאלים
26.01.12:                               סיום לימודים עיוניים
29.01.12 – 02.02.12 כולל:   הגשות
02.02.12:                               סיום סמסטר א'
05.02.12 – 16.02.12 כולל:   מבחנים עיוניים
19.02.12–  23.02.12 כולל:   חופשת סמסטר א'

סמסטר ב'

26.02.12:                               תחילת סמסטר ב'
28.02.12:                               יום פתוח
06.03.12:                               יום פתוח
08.03.12:                               פורים – לימודים עד השעה 14:00
09.03.12:                               חופשת פורים בירושלים (שושן פורים)
15.03.12:                               סיום ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ג
06.04.12 – 28.04.12 כולל:   חופשת פסח
15.04.12 – 23.04.12 כולל:   בחינות כניסה
19.04.12:                               יום הזיכרון לשואה ולגבורה
25.04.12:                               יום הזיכרון
26.04.12:                               יום העצמאות
29.04.12:                               חזרה ללימודים
20.05.12:                               יום הסטודנט (לא סופי) / יום ירושלים
26.05.12– 27.05.12 כולל:   חופש שבועות
20.06.12:                               הגשות קורסים כלל בצלאלים
21.06.12:                               סיום לימודים עיוניים
24.06.12 – 28.06.12 כולל:  הגשות
28.06.12:                               סיום סמסטר ב'
01.07.12 – 12.07.12 כולל:  מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
19.07.12:                               פתיחת תערוכת סוף שנה
29.07.12:                               תשעה באב
29.07.12 – 09.08.12 כולל: מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
 

21.10.12:                               פתיחת שנת הלימודים תשע"ג