תוכנית אקדמית > שנתון תשע"ח > לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ח (2018 – 2017) *

*ייתכנו שינויים בלוח השנה.

סמסטר א'


01.10.17 – 20.10.17  שבוע הערכות שנה א'
22.10.17:    פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
01.11.17:    יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
01.11.17:   פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט
17.12.17:      חופש חנוכה
26.01.18:    סיום לימודים עיוניים
28.01.18 – 02.02.18 כולל: הגשות
30.01.17:   סגירת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט בתכניות התואר הראשון
02.02.18:    סיום סמסטר א'
04.02.18 – 16.02.18 כולל:  מבחנים עיוניים
13.02.18 – 27.02.18 כולל: בחינות כניסה לשנת הלימודים תשע"ט בתכניות התואר הראשון
18.02.18 – 03.03.18 כולל:  חופשת סמסטר א' (כולל חופשת פורים)


סמסטר ב'


04.03.18:    תחילת סמסטר ב'
30.03.18 – 07.04.18 כולל:    חופשת פסח
08.04.18:    חזרה ללימודים
12.04.18:    יום הזיכרון לשואה ולגבורה
17.04.18:    ערב יום הזיכרון לימודים עד השעה 16:00
18.04.18:    יום הזיכרון (חופש)
19.04.18:    יום העצמאות (חופש)
13.05.18:   יום ירושלים (יום הסטודנט ייקבע בהתאם לפעילות האיגוד בהמשך)
20-19.05.18:   חופשת שבועות
15.06.18:    סיום לימודים עיוניים
17.06.18 – 22.06.18 כולל:  הגשות
22.06.18:    סיום סמסטר ב'
24.06.18 – 06.07.18 כולל:  מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
19.07.18:   פתיחת תערוכת סוף שנה (לא סופי)
22.07.18:   תשעה באב
05.08.18 – 17.08.18 כולל:  מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
 
14.10.18:  פתיחת שנת הלימודים תשע"ט (לא סופי)
 
 
 
מועדי חג לבני הדתות השונות
סטודנטים בני הדתות הבאות יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם מעבר למכסה המוגדרת בהתאם
לתאריכים המפורטים:
חגים מוסלמיים**
עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן)   15.06.2018 – 17.06.2018                                                                            עיד- אל אדחה (חג הקורבן)               21.08.2018 – 24.08.2018
1 מוחרם (ראש השנה ההיג'רית)        21.09.2018 
יום הולדת הנביא מוחמד                   30.11.2018
חגים דרוזיים**
עיד אל חאד'ר (חג הנביא אליהו)       25.01.2018
חג הנביא שועייב                            25.04.2018 – 28.04.2018
עיד אל אדחה (חג הקורבן)               21.08.2018 – 24.08.2018  
חגים נוצריים
                      קתולים/                אורתודוכסים             ארמנים
                      פרוטסטנטים
חג המולד          25.12.2017         07.01.2018           19.01.2018          
ראש השנה        01.01.2018         14.01.2018           14.01.2018
פסחא               01.04.2018         08.04.2018           08.04.2018
העדה האתיופית
חג הסיגד          כ"ז בחשון        16.11.2017                                                                               

**ייתכנו שינויים בגבול של יום או יומיים בתאריכים כיוון שאלו נקבעים על פי מופע הלבנה
ט.ל.ח