תוכנית אקדמית > שנתון תשע"ז > לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ו (2015-2016)  

סמסטר ב'


05.06.16:                          יום הסטודנט / יום ירושלים (חופשה תיקבע בהתאם לפעילות המתוכננת)
12.06.16:                          חופשת שבועות
15.06.16:                          הגשות קורסים כלל בצלאלים
17.06.16:                          סיום לימודים עיוניים
19.06.16 – 23.06.16 כולל:  הגשות
24.06.16:                          סיום סמסטר ב'
26.06.16 – 08.07.16 כולל:  מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
14.07.16:                          פתיחת תערוכת סוף שנה – לא סופי
31.07.16 – 12.08.16 כולל:  מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
14.08.16:                          תשעה באב
 

שנת הלימודים תשע"ז (2017 – 2016)

 
סמסטר א'
09.10.16 – 28.10.16          שבוע הערכות שנה א'
30.10.16:                             פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
13.11.16:                             יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
01.02.17:                             הגשות קורסים כלל בצלאלים
03.02.17:                             סיום לימודים עיוניים
05.02.17 – 10.02.17 כולל: הגשות
10.02.17:   סיום סמסטר א'
12.02.17 – 25.02.17 כולל: מבחנים עיוניים
26.02.17 – 04.03.17 כולל: חופשת סמסטר א'
21.02.17 – 03.03.17 כולל: בחינות כניסה
סמסטר ב'
05.03.17:                             תחילת סמסטר ב'
13-12.03.17:                       חופשת פורים + שושן פורים
06.04.17 – 17.04.17 כולל: חופשת פסח
18.04.17:                             חזרה ללימודים
24.04.17:                             יום הזיכרון לשואה ולגבורה
01.05.17:                             יום הזיכרון
02.05.17:                             יום העצמאות
24.05.17:                             יום הסטודנט / יום ירושלים
31-30.05.17:                       חופשת שבועות
21.06.17:                             הגשות קורסים כלל בצלאלים
23.06.17:                             סיום לימודים עיוניים
25.06.17 – 30.06.17 כולל: הגשות
30.06.17:   סיום סמסטר ב'
02.07.17 – 14.07.17 כולל: מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
20.07.17:                             פתיחת תערוכת סוף שנה – לא סופי
06.08.17 – 18.08.17 כולל: מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
01.08.17:                             תשעה באב
 
*ייתכנו שינויים בלוח השנה.