לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ד (2014– 2013)

לוח זה אינו סופי ויתכנו שינויים, שיפורסמו כאן.

סמסטר א'

03.10.13                               כנס שנה א'
06.10.13 – 10.10.13           שבוע הערכות שנה א'
13.10.13:                               פתיחת שנת הלימודים תשע"ד
16.10.13:                               יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
01.01.14:                               פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
15.01.14:                               הגשות קורסים כלל בצלאלים
16.01.14:                               סיום לימודים עיוניים
19.01.14 – 22.01.14 כולל:  הגשות
23.01.14:                               סיום סמסטר א'
26.01.14 – 06.02.14 כולל:  מבחנים עיוניים
09.02.14 – 13.02.14 כולל:  חופשת סמסטר א'

סמסטר ב'

16.02.14:                               תחילת סמסטר ב'
17.03.14:                               חופשת פורים בירושלים (שושן פורים)
20.03.14:                               סיום ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
13.04.14 – 06.05.14 כולל:   חופשת פסח
22.04.14 – 04.05.14 כולל:   בחינות כניסה
28.04.14:                               יום הזיכרון לשואה ולגבורה
05.05.14:                               יום הזיכרון
06.05.14:                               יום העצמאות
07.05.14:                               חזרה ללימודים
28.05.14:                               יום הסטודנט / יום ירושלים
03.06.14 – 04.06.14 כולל:   חופשת שבועות
18.06.14:                               הגשות קורסים כלל בצלאלים
19.06.14:                               סיום לימודים עיוניים
22.06.14 – 25.06.14 כולל:   הגשות
26.06.14:                               סיום סמסטר ב'
29.06.14 – 10.07.14 כולל:   מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
17.07.14:                               פתיחת תערוכת סוף שנה
27.07.14 – 07.08.14 כולל:   מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
05.08.14:                               תשעה באב

26.10.14:  פתיחת שנת הלימודים תשע"ה