תוכנית אקדמית > שנתון תשע"ו > לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ו (2015-2016)  

סמסטר א'

08.10.15                           כנס שנה א'
11.10.15 – 16.10.15         שבוע הערכות שנה א'
18.10.15:                          פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
25.10.15:                          יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
01.01.16:                          פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז
20.01.16:                          הגשות קורסים כלל בצלאלים
22.01.16:                          סיום לימודים עיוניים
24.01.16 – 28.01.16 כולל:  הגשות
29.01.16:                          סיום סמסטר א'
31.01.16 – 12.02.16 כולל:  מבחנים עיוניים
14.02.16 – 20.02.16 כולל:  חופשת סמסטר א'
 
סמסטר ב'

21.02.16:                          תחילת סמסטר ב'
24-25.03.16:                     חופשת פורים + שושן פורים
07.04.16:                          סיום ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז
22.04.16 – 12.05.16 כולל:  חופשת פסח
01.05.16 – 13.05.16 כולל:  בחינות כניסה
05.05.16:                          יום הזיכרון לשואה ולגבורה
11.05.16:                          יום הזיכרון
12.05.16:                          יום העצמאות
13.05.16:                          חזרה ללימודים
05.06.16:                          יום הסטודנט / יום ירושלים (חופשה תיקבע בהתאם לפעילות המתוכננת)
12.06.16:                          חופשת שבועות
15.06.16:                          הגשות קורסים כלל בצלאלים
17.06.16:                          סיום לימודים עיוניים
19.06.16 – 23.06.16 כולל:  הגשות
24.06.16:                          סיום סמסטר ב'
26.06.16 – 08.07.16 כולל:  מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
14.07.16:                          פתיחת תערוכת סוף שנה – לא סופי
31.07.16 – 12.08.16 כולל:  מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
14.08.16:                          תשעה באב