תוכנית אקדמית > שנתון > לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ה (2014-2015)

לוח זה אינו סופי ויתכנו שינויים, שיפורסמו כאן. 

סמסטר א'

07.10.14                                 כנס שנה א'
19.10.14 – 23.10.14               שבוע הערכות שנה א'
26.10.14:                               פתיחת שנת הלימודים תשע"ה
05.11.14:                               יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
01.01.15:                               פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
28.01.15:                               הגשות קורסים כלל בצלאלים
30.01.15:                               סיום לימודים עיוניים
06.02.15 – 01.02.15 כולל:      הגשות
06.02.15:                               סיום סמסטר א'
08.02.15 – 19.02.15 כולל:     מבחנים עיוניים
22.02.15 – 26.02.15 כולל:     חופשת סמסטר א'
 

סמסטר ב'

01.03.15:                               תחילת סמסטר ב'
05-06.03.15:                         חופשת פורים ושושן פורים
19.03.15:                               סיום ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
03.04.15 – 23.04.15 כולל:      חופשת פסח
12.04.15 – 20.04.15 כולל:      בחינות כניסה
16.04.15:                               יום הזיכרון לשואה ולגבורה
22.04.15:                               יום הזיכרון
23.04.15:                               יום העצמאות
24.04.15:                               חזרה ללימודים
17.05.15:                               יום הסטודנט / יום ירושלים
24.05.15                                חופשת שבועות
24.06.15:                               הגשות קורסים כלל בצלאלים
26.06.15:                               סיום לימודים עיוניים
28.06.15 – 03.07.15 כולל:     הגשות
03.07.15:                               סיום סמסטר ב'
05.07.15 – 16.07.15 כולל:     מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
23.07.15:                               פתיחת תערוכת סוף שנה
26.07.15:                               תשעה באב
09.08.15 – 20.08.15 כולל:     מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'