תוכנית אקדמית > שנתון תשע"ח > לוח שנה אקדמי

לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"ז (2017 – 2016)

 
סמסטר א'
09.10.16 – 28.10.16          שבוע הערכות שנה א'
30.10.16:                             פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
13.11.16:                             יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
01.02.17:                             הגשות קורסים כלל בצלאלים
03.02.17:                             סיום לימודים עיוניים
05.02.17 – 10.02.17 כולל: הגשות
10.02.17:   סיום סמסטר א'
12.02.17 – 25.02.17 כולל: מבחנים עיוניים
26.02.17 – 04.03.17 כולל: חופשת סמסטר א'
21.02.17 – 03.03.17 כולל: בחינות כניסה
סמסטר ב'
05.03.17:                             תחילת סמסטר ב'
13-12.03.17:                       חופשת פורים + שושן פורים
06.04.17 – 17.04.17 כולל: חופשת פסח
18.04.17:                             חזרה ללימודים
24.04.17:                             יום הזיכרון לשואה ולגבורה
01.05.17:                             יום הזיכרון (חופש)
02.05.17:                             יום העצמאות (חופש)
18.05.17:                             יום הסטודנט
31-30.05.17:                       חופשת שבועות
21.06.17:                             הגשות קורסים כלל בצלאלים
23.06.17:                             סיום לימודים עיוניים
25.06.17 – 30.06.17 כולל: הגשות
30.06.17:   סיום סמסטר ב'
02.07.17 – 14.07.17 כולל: מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
20.07.17:                             פתיחת תערוכת סוף שנה – לא סופי
06.08.17 – 18.08.17 כולל: מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'
01.08.17:                             תשעה באב
 
מועדי חג לבני הדתות השונות

סטודנטים בני העדות והדתות הבאות יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם מעבר למכסה המוגדרת בהתאם לתאריכים המפורטים:
חגים מוסלמיים*
עיד- אל אדחה (חג הקורבן)                15.09.2016   - 12.09.2016
1 מוחרם (ראש השנה ההיג'רית)         2.10.2016 
יום הולדת הנביא מוחמד                    12.12.2016
עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן)   26.06.2017 – 24.06.2017
חגים דרוזיים*
עיד אל אדחה (חג הקורבן)                15.09.2016 – 12.09.2016  
עיד אל חאד'ר (חג הנביא אליהו)        25.01.2017
חג הנביא שועייב                               28.04.2017 – 24.04.2017
חגים נוצריים
                      קתולים/פרוטסטנטים    אורתודוכסים                  ארמנים
חג המולד       25.12.2016             07.01.2017                  19.01.2017          
ראש השנה     01.01.2017             14.01.2017                 14.01.2017
פסחא            16.04.2017             16.04.2017                  16.04.2017
העדה האתיופית
חג הסיגד          כ"ט בחשוון        30.11.2017

*ייתכנו שינויים בגבול של יום או יומיים בתאריכים כיוון שאלו נקבעים על פי מופע הלבנה