לוח שנה אקדמי

שנת הלימודים תשע"א

סמסטר א'


10.10.10 – 14.10.10 שבוע הערכות שנה א'
17.10.10:   פתיחת שנת הלימודים
20.10.10:   יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
28.11.10:   כנס שנתי במחלקה להיסטוריה ותאוריה
02.01.11:   פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב
19.01.11:   הגשות קורסים כלל בצלאלים
20.01.11:   סיום לימודים עיוניים
23.01.11 – 27.01.10 כולל: הגשות
27.01.11:   סיום סמסטר א'
30.01.11 – 10.02.10 כולל:  מבחנים עיוניים
13.02.11– 17.02.10 כולל:  חופשת סמסטר א'

סמסטר ב'


20.02.11:   תחילת סמסטר ב'
22.02.11:   יום פתוח
08.03.11:   יום פתוח
20.03.11   פורים – לימודים עד השעה 14:00
21.03.11:   חופשת פורים בירושלים (שושן פורים)
24.03.11:   סיום ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב
17.04.11 – 10.05.11 כולל:   חופשת פסח
26.04.11 – 05.05.11 כולל: בחינות כניסה
02.05.11:   יום הזיכרון לשואה ולגבורה
09.05.11:   יום הזיכרון
10.05.11:   יום העצמאות
11.05.11:   חזרה ללימודים
01.06.11:  יום הסטודנט / יום ירושלים
07.06.11– 08.06.11 כולל:  חופש שבועות
15.06.11:   הגשות קורסים כלל בצלאלים
16.06.11:   סיום לימודים עיוניים
19.06.11 – 23.06.11 כולל:  הגשות
23.06.11:   סיום סמסטר ב'
26.06.11 – 07.07.11 כולל:  מבחנים עיוניים שנים א'-ב'
24.07.11 – 04.08.11 כולל:  מבחנים עיוניים שנים ג'-ה'