סגל

 

סגל תכנית ההוראה מטעם בצלאל

 
ראש התכנית: שלי הרשקו
רכזת ויועצת התכנית: ליאורה טס
 
טלפון: 02-5893220
פקס: 02-5893339
מייל: liora@bezalel.ac.il
 

סגל התכנית מטעם האוניברסיטה העברית

 
ראש התכנית: ד"ר יהושע מטיאש
רכזת התכנית: טלי וינו אורן
מייל:talivo@savion.huji.ac.il
 
 
ד"ר עופרה פורת  ofraporath@walla.com
 
ד"ר יהושע מטיאש  yehoshua.mathias@mail.huji.ac.il

יעל בן יפת yaelims@gmail.com
 
שלי הרשקו shelly@bezalel.ac.il
 
ד"ר דליה מרקוביץ' Dalyama@mandelinstitute.org.il