להרשמה לתוכנית

לפרטים נוספים וייעוץ על מבנה הלימודים ועל היקפם ניתן לפנות אל:

שלי הרשקו, מנהלת התכנית

אסף אלקלעי,  רכז ויועץ התכנית.

02-5893220

asaf.e@bezalel.ac.il

תכנית אקדמית > תעודת הוראה > תוכנית לימודים ומידע כללי

תוכנית לימודים ומידע כללי


התכנית ללימודי הוראה באמנות ועיצוב בבתי הספר העל יסודיים בשיתוף בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית.
התכנית, נמשכת כשנתיים ומיועדת לסטודנטים מצטיינים (מבצלאל ומהאוניברסיטה העברית) משנים מתקדמות בעלי אוריינטציה חברתית וחינוכית. התכנית מותאמת במיוחד עבור הסטודנטים של בצלאל.
 
הלימודים בתכנית יתחלקו בין לימודים בבצלאל ללימודים באוניברסיטה העברית. ההכשרה המעשית בשנה הראשונה תתקיים במסגרת פרחי בצלאל- תכנית העומק ותזכה במלגה את משתתפיה.
חלק מהלימודים בבית הספר לחינוך יזכו להכרה במסגרת חובת הלימודים במחלקה להיסטוריה ותיאוריה. בנוסף, יתכן וחלק מנקודות הזכות של לימודי התואר בבצלאל יוכרו לתעודת ההוראה.
מרבית הלימודים בתכנית יתקיימו ביום לימודים ארוך (יום ראשון) למשך שנתיים, וכן במספר ימי שישי לאורך השנה.

 מבנה תכנית הלימודים

המבנה מותאם לדרישות המתווים החדשים בהכשרה להוראה (מתווה אריאב) ומורכב מארבעה חלקים:

א. לימודי חינוך
ב. אוריינות מחקר בחינוך והוראה
ג. פדגוגיה ומתודיקה
ד. התנסות מעשית

א. לימודי חינוך
קורסי חובה: (סמסטריאלים- מועברים בבית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים)
1) מחשבת החינוך                          
2) פסיכולוגיה של החינוך     
3) סוציולוגיה של החינוך  
   
קורסי חובת-בחירה (סמסטריאלים):
1) קורס של בית הספר לחינוך                          
2) שני קורסים רלבנטים מתוך לימודי התואר בבצלאל*.     

ב. אוריינות מחקר בחינוך והוראה
1) קורס אוריינות לבחירה מרשימת קורסי האוריינות המופיעה בשנתון האוניברסיטה העברית (סמסטריאלי) 
2) קורס אוריינות רלבנטי מתוך לימודי התואר בבצלאל*.
                                                                     
ג. פדגוגיה ומתודיקה
1) סדנה מתודית בהוראת אמנות, שנה א' (שנתי)   
2) סדנה מתודית בהוראת אמנות, שנה ב'  (שנתי)
3) נושאים נבחרים בתכניות לימודים באמנות (סמסטריאלי) 
4) סמינריון דידקטי בהוראת אמנות (כולל כתיבת עבודה סמינריונית- סמסטריאלי)

ד. התנסות מעשית
1) התנסות מעשית בהוראת אמנות, שנה א'  (שנתי)                
2) התנסות מעשית בהוראת אמנות, שנה ב'  (שנתי)                     
                        
*  בקורסים אלה יינתן פטור על סמך קורסים הנלמדים בבצלאל במסגרת לימודי התואר הראשון.

שכר לימוד:

תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה העברית:
שכר הלימוד לתעודת הוראה הינו מחצית משכר הלימוד ללימודי תואר שני באוניברסיטה.
תלמידי בצלאל הלומדים בתוכנית זו יזכו בהנחה בהיקף של 40% מגובה שכר הלימוד.
בנוסף לתשלום שכר הלימוד נדרשים הסטודנטים בתכנית לשלם דמי הרשמה ודמי רווחה כנהוג באוניברסיטה. דמי הרווחה ניתנים לביטול בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

תשלום שכר לימוד לבצלאל:
40% מתוכנית הלימודים מתקיימת באקדמיה בצלאל כמפורט מעלה. סטודנטים בתוכנית יידרשו בתשלום של 1250 ₪ לשנה בלבד.
תיתכן מלגה עבור פרויקטים חברתיים המנוהלים על ידי הדקנאט בבצלאל אשר יוכרו כהתנסות המעשית.

קבלת רישיון לעסוק בהוראה

על פי החלטת משרד החינוך, על כל בוגרי לימודי הוראה הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות להוראה חלה חובת התמחות בהוראה. ההתמחות היא שנת העבודה הראשונה בהוראה ומטרתה לחזק את התפיסה המקצועית של הבאים בשעריה. עמידה בחובת ההתמחות בהצלחה מקנה רישיון לעסוק בהוראה. הנוסח המלא של ההחלטה וההליכים לקבלת רישיון לעסוק בהוראה מתפרסמים בחוזר מנכ"ל סב/4(ב) מ-2.12.01.

תנאי הקבלה

1. לתכנית הלימודים מתקבלים תלמידים שסיימו תואר ראשון או תלמידים שסיימו שתי שנות לימוד לקראת תואר ראשון עם ציון ממוצע של 80 לפחות.
2. כל התלמידים יעברו ועדת קבלה המורכבת מנציגי האוניברסיטה העברית ומנציגי "בצלאל".


כל המועמדים יעברו ועדת קבלה המורכבת מנציגי האוניברסיטה העברית ומנציגי "בצלאל". וועדות הקבלה ייערכו במהלך חודש מאי של אותה שנה.

להרשמה לתכנית

לפרטים נוספים וייעוץ על מבנה הלימודים ועל היקפם ניתן לפנות אל:

שלי הרשקו, מנהלת התכנית

אסף אלקלעי,  רכז ויועץ התכנית.

02-5893220

asaf.e@bezalel.ac.il