לבוגרים > בקשה לרשומת לימודים

בוגרים: בקשה לרשומת לימודים

סוגי האישורים המופקים על ידי האקדמיה:
• גליונות ציונים בעברית ובאנגלית
• אישורי סיום לימודים/ זכאות לתואר בעברית ובאנגלית
• תרגום לתואר באנגלית (במידה וטקס הענקת התעודה עבר)
• אישור על שעות אמנות בעברית בלבד

הנחיות למילוי הבקשה:
יש למלא את הבקשה ולשלוח במייל ל ayelet@bezalel.ac.il או בפקס למס' 02-5826573:

עלות האישורים:

לאישורים עבור שנים תשנ"א – נוכחי:
גליון ציונים בעברית, אישור על סיום לימודים, אישור זכאות לתואר, בשפה העברית – ללא תשלום
אישור על שעות אמנות (בעברית בלבד) – 60 ₪
גליון ציונים, אישור סיום לימודים, אישור זכאות לתואר, תרגום לתואר בשפה האנגלית – 30 ₪ עבור 3 עותקים
תוספת עבור משלוח לחו"ל – 20 ₪

לאישורים עבור שנים קודמות (עד וכולל שנת תש"ן):
כל אישור (עברית/ אנגלית), עבור 3 עותקים – 60 ₪.
תוספת עבור טיפול ומשלוח לחו"ל – 20 ₪.

הערות:

1. נתונים יסופקו על סמך המידע בתיק האישי בלבד.
2. במידה ולא יימצא התיק האישי, לא יחוייב הפונה.

טופס להדפסה (WORD)               טופס PDF להדפסה