Jewelry and Fashion: Course

Advenced Bags - Super heroes

303339
Satat-Kombor Shelly, Semester 1, Monday, 10:00-14:00
2.0
Advenced Bags - Super heroes סמסטר א' קורס תיקים מתקדם -"גיבורי-על " – מה יש במשיכה האנושית להכתיר "גיבורי על" ולתת להם תכונות על אנושיות ועל טבעיות. מה מאפיין גיבורי על ומה מבדיל אותם מבני האדם? איזה אביזרים הם לובשים? על הסטודנטים לבחור גיבור או גיבורת-על מעולם המדע הבדיוני לחקור ולנמק מדוע בחר בו או בה ולעצב בהשראתם תיק . בקורס ניתן במה לטכניקות עבודה שונות ולחומרים מגוונים תוך שימת דגש על המיומנויות אותם רכשו בקורס תיקים בסיסי.