25.9.20

מתחם הנסן
פתיחת שבוע העיצוב בירושלים 19.12.13
, 2013

פתיחת שבוע העיצוב בירושלים 19.12.13
2013