16.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2014
אבינדב בגין,
, 2014, בוגר/ת 2014, אמנות

עבודה צומחת הינה עבודה הקושרת את המתח האימננטי בין תרבות וחדלונה, בין טבע וכיבושו, בין שליטה ואובדנה.
העבודה מותחת קו היסטורי בין המקום הספציפי טרום המהפכה החקלאית דרך המאורעות הפוליטיים שעיצבו את הנוף באלפי השנים מאז. בין תרבות הגינון האירופית מזמן לואי ה 14 וגני וורסאי ועד לאסתטיקה גיאומטרית מינימליסטית כמושא לפנטזיה הבורגנית של ימינו.

אבינדב בגין
בוגר/ת 2014
 
2014