16.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2014
מתיה ברכה אורן, הקרפיון של סבתא
, 2014, בוגר/ת 2015, אמנות

מתיה ברכה אורן
בוגר/ת 2015
 הקרפיון של סבתא
2014