16.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2014
עמוס רוג'ר, גבולות 1948 1967
, 2014, בוגר/ת 2014, אמנות

...... 
מטרת העבודה היא לדון ולעורר שאלות אודות הדאגה לגבולות כגורם גיאוגרפי ששתל האדם בתוך המרחבים הטבעיים בהם הוא חיי ופעיל. כמו כן זוהי אחת התופעות החשובות והבולטות בנוף התרבותי שיצר האדם על פני כדור הארץ המטביעה את חותמה על אורח חייו. כמו כן בכוונתי לעמוד על מושג המקום שלטענתי בצורתו הטבעית הוא השליט המוחלט בעולמנו, היה מעוניין להישאר "חופשי" ללא הגדרה או אפיון גיאוגרפי על גבי המפה. "אולם, מחוץ לחלל אין בנמצא דימוי סובייקטיבי אחר המתייחס למשהו חיצוני, שיהא אפשר לכנותו אובייקטיבי אפריורי
.........

עמוס רוג'ר
בוגר/ת 2014
גבולות 1948  1967
2014