21.2.18
אודות בצלאל > בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

בצלאל בסביבה!
אביטל מהלר, שקיות כחומר גלם
, 2015, עיצוב תעשייתי

שקיות פלסטיק מהוות מפגע סביבתי חמור ואינן מתכלות. פרויקט זה מבקש לחקור כיצד ניתן להתיחס אליהן כחומר גלם חדש ולא כאל פסולת. בשיטות שונות החל מאריגה, דרך הלחמה, כבישה תפירה ועוד תוצרי המחקר מופיעים כתיקים שונים מעוצבים תוך התייחסות לחומר המקורי

אביטל מהלר

שקיות כחומר גלם
2015