14.12.18
אודות בצלאל > בצלאל בסביבה

בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

בצלאל בסביבה!
עבודה קבוצתית, מפעל הנייר
, 2015
תומר פרנקו, Year 4, עיצוב תעשייתי
ליאן רוזנטל, Year 4, עיצוב תעשייתי
טל גראייס שוטנפלס, Year 4, עיצוב תעשייתי

על ידי איסוף פסולת הנייר של בצלאל מהמחלקות השונות, אנו מעניקים לפסולת חיים שניים: אנו מייצרים נייר ממוחזר 100% עבודה ידנית באמצעים מסורתיים. בצורה נקייה ללא שימוש בכימיקלים ובתהליכים מזהמים כפי שלעיתים נהוג בעת מחזור נייר באופן תעשייתי. מהנייר הגולמי אנו מייצרים מחברות ומוצרי נייר נוספים.

עבודה קבוצתית

מפעל הנייר
2015