24.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2007
ליאת כהן, מעורבת
, 2007, בוגר/ת 2010, אמנות

היקף: 92 ס"מ

ליאת כהן
בוגר/ת 2010
מעורבת
2007