24.1.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2007
יקותיאל רוט, (2) Not Good, Start again
, 2007, בוגר/ת 2007, אמנות, וידיאו

 

יקותיאל רוט
בוגר/ת 2007
(2) Not Good, Start again
וידיאו
2007