09.8.20
גלריות ועבודות > גלריה ראשית

גלריה ראשית

עידוד הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות 30.10.2018
איתי טוביה סנפיר, עידוד הצבעה
, 2018, שנה ג', תקשורת חזותית

איתי טוביה סנפיר
שנה ג'
עידוד הצבעה
2018