09.7.20
גלריות ועבודות > גלריה ראשית

גלריה ראשית

בצלאל 2019 תערוכת סוף שנה: טעימות
שרון פרי, משק עזר: תשתית רעיונית
, 2019, בוגר/ת 2019, ארכיטקטורה

peryyyy@gmail.com

קריית חיים מערבית

קריות פועלים הן צורות התיישבות סוציאליסטיות בארץ ישראל שהתפתחו כמענה לצורכי הפועלים בארץ. תכנונה של קריית הפועלים התבסס על תקדימים של שיכון עובדים בישראל ובאירופה, וכלל כאלמנט מרכזי את רעיון "משק העזר" – מענה לייצור עצמי בעבודת אדמה. הפרויקט משתמש בערכים התכנוניים ובתשתית הקיימת, ומפרש מחדש את מושג העזר בהתאמה לחברה ולכלכלה בנות זמננו, באמצעות אסטרטגיות אורבניות ובפיתוח מודל לחידוש יחידות המגורים.

סטודיו: שימור המורשת הבנויה

מנחים: אדריכל שמואל גרואג, אדריכלית שירה שפרכר, סמדר עוקל.

שרון פרי
בוגר/ת 2019
משק עזר: תשתית רעיונית
2019