27.11.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2019
איריס לסט, כוח משיכה
, 2019, בוגר/ת 2019, אמנות

"אמנות אבסטרקטית נוצרת באמצעות ביסוס של קצב דינאמי של יחסים משותפים מוגדרים, השוללים מבנה של כל צורה קיימת." פיט מונדריאן
העיסוק בדימוי האבסטרקטי נובע מתוך ההתעניינות ביחסי הצורה והצבע אל מול תפיסת העין. העין יוצרת פרשנות קונקרטית לדימוי, הנשענת על זיכרון מתוך עולם הדימויים הקיים במציאות. המוח האנושי משליך את הראייה לפי המציאות המוכרת לו. כאן נוצר הקושי בתפיסה אל מול צורה, צבע וצליל שאינם נאחזים בקיים. הם קיימים באמצעות עצמם, ללא הגדרה. האבסטרקט יוצר רובד של התבוננות, היסחפות הראייה אל מול הצורה והצבע. הצבע, התנועה, הצורה והצליל מפתים את העין להתבונן. נוצרת היפנוזה של התודעה וכיבוי הרציונל.
הדימויים מזכירים את מבחן ה"רורשאך", בהייה בכתמי דיו המשליכים על הפרשנות הפסיכולוגית של אישיות האדם. כיבוי המודעות מעורר את התת מודע, או על פי שפתו של פרויד ה"איד". רובד סמוי באישיות האדם, אך בסיסית בתודעתו. האיד חושף את שורש התפיסה של הסובייקט כלפי המציאות, ומצביעה על נסיבות התנהגותו ותפקודו הרגשי.
עבודות הוידיאו האבסטרקטיות מייצרות עולם המקביל למציאות הממשית. הן יוצרות פיתוי להתבוננות ממושכת, בצורה הנעה בחלל, הצבעים המתפשטים והקשבה לסאונד הרפטטיבי. זוהי תנועה אינסופית של הדימוי המוקרן באופן חזרתי. הצורות מתנגדות לכוח המשיכה הפיזי, נוזלות, מרחפות ומתאספות. הצורה המוכפלת תורמת למשיכת העין וחיפוש אחר הגדרה ממשית. המפגש בין הצורה האבסטרקטית הנעה לבין התודעה, מגלה פער בעולם הממשי. עולות שאלות על הגדרת הקיים. האם ניתן להגדיר כל דימוי הנתפס בעין? כיצד בנויה התודעה הסובייקטיבית וממה היא מושפעת?

איריס לסט
בוגר/ת 2019
כוח משיכה
2019