27.11.20
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2019
אלה קנטי, CANETTI
, 2019, בוגר/ת 2019, אמנות


C A N E T T I הוא מותג אופנה המתעלם במפגיע מן השאיפה לספק את רצונותיהם/ן של לקוחותיו. בצד הכלאות בין חומרי טקסטיל לעצמים השאולים מעולמות שונים לחלוטין, הגופים שאותם הוא אמור להלביש הופכים גם הם לחומר גלם שיש לעצב ולשנות במרדף אחר שבחי הביקורת. כל אחד מהפריטים מושק רק כאשר הוטמעה בו מראש צורה של שיבוש: הבגדים והאובייקטים תובעים שינוי תנועה או מנח בלתי שגרתי, וכאשר נעשה בהם שימוש הם הופכים מטרד ומעוררים אי נוחות מידתית. על מנת להתהדר בפריט מבית C A N E T T I  על הלקוח להכפיף את גופו לסחורה, ומתוך הברית החטופה בין השניים לגלות בגופו פוטנציאל לשינוי ולמוטציה.

העבודה של אלה קנטי משתמשת ככלי משחק בפרדוקסליות הטמונה בכניעה למוסכמות, קטגוריות ומושגים תרבותיים. למעשה,                 C A N E T T I הוא בעת ובעונה אחת קריאת תיגר על השרירותיות שבה התרבות ממסדת קטגוריות ומקנה להן אוטונמיה. אפילו כאשר המותג מצליח לשוות הקשרים חריגים לעצמים יומיומיים ולנסח מחדש את מערכת היחסים בין הגוף לסחורה, המוטציה הופכת עד מהרה לספקטקל שיווקי, כנהוג בעולם האופנה, ומתועלת לטובת הלוגיקה הסימולקרית של השוק. חרף תחושת המצור הסמלי שאמורה להיגזר מכך, נקודת המבט של העבודה איננה חד משמעית כי אם משחקית ומשועשעת:  C A N E T T I לא יוכל להצליח במשימתו אלא אם יראה בעצמו משחק - כלומר, אלא אם ישתעשע בהכלאתן ובניכוסן המיידי של קטגוריות מבלי להתמסר באורח מלא ונטול ביקורת לאף אחת מהן.

 

אלה קנטי
בוגר/ת 2019
CANETTI
2019