14.5.21
תכנית אקדמית > תואר ראשון > אמנות > גלריה ועבודות בוגרים

אמנות: גלריה ועבודות בוגרים

ע"ש בלנש ורומי שפירו

אמנות, תערוכות גמר 2019
טטיאנה טור, לילה ערב צהריים
, 2019, שנה ד', אמנות

טריקת-דלת צעקות קללות חבטה דופק-של-לבינו חבטה צעקה חבטהחבטהחבטהחבטה צעקה
נשיפות ריצה כאב הכלמטושטש שאריות-של-שערותי-בידיו ריצה שפורפרת-צהובה
ריצה מיטת-קומתיים חיבוקחיבוקחיבוקחיבוק פחד אכזבה המתנה משחק-אורות אדום-כחול-אדום-כחול-אדום-כחול-אדום-כחול-אדום-כחול
עדיין מטושטש עדיין כואב עדיין מאכזב עדיין מוסתר עדייןעדייןעדייןעדייין
עדיין שנינו ילדים קטנים מחובקים באותה מיטת קומותיים מתים מפחד.  
טטיאנה טור
שנה ד'
לילה ערב צהריים
2019