20.1.21
אודות בצלאל > בצלאל בסביבה

בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

תו קיימות לפרוייקטים מתוך תערוכת סוף השנה 2019
רוני-אסתר בודק פרץ, שכלולה של רמת אביב א'
, 2019, בוגר/ת 2019, ארכיטקטורה

ronibodek@gmail.com

שימור המרקם הקיים, חידוש וציפוף השכונה תוך התחשבות בצורכי התושבים, וייחודיות השכונה

שכונת רמת אביב א' הוקמה בשנות ה-50 במאה הקודמת, לאחר עלייה המונית של מאות יהודים לארץ. השכונה בעלת מאפיינים ייחודיים הראויים לשימור, אך עם זאת קיים הצורך לחדש ולצופף אותה בשל התיישנות המבנים ובשל הביקוש הרב להתגורר בה.
בפרויקט אני מציעה כמה פתרונות פיתוח וציפוף לשכונה, שתוכננו ברגישות רבה במוקדים שונים. פתרונות אלה עונים על הצורך הקיים תוך שימור אופייה הקיבוצי, הצנוע והמיוחד.

מנחים:  צבי אפרת

מקום:  שכונת רמת אביב א', תל אביב.


תו ירוק : הפרויקט שואף לשמר את האופי ה"קיבוצי" והצנוע של שכונת רמת אביב א' של פעם, ועם זאת לצופף ולחדש אותה בלי להזדקק לרבי קומות, ולייצר כלכלה בריאה תוך תמיכה בקהילה ושימור הטבע והסביבה. התכנון העתידי משמר גישה תכנונית ביו־אקלימית המספקת הצללה טבעית ומתחשבת בזוויות השמש ובזרימת האוויר בין הבניינים ולתוך הדירות והחצרות. כל אלה נגזרים מחתך הרחוב ומהיחס בין גובה הבניין לרוחב הרחוב. כמו כן המרווח בין הבניינים מספק מקום לטבע הקיים להתפתח. חלק מן הבניינים הגבוהים המוצעים הם בני 6 עד 8 קומות, כיוון שמגדלים רבי־קומות מצריכים יותר משאבים מתכלים, ודריסת הרגל האקולוגית שלהם גבוהה בהרבה. קיפוד החולות, ינשוף העצים, ציפורי שיר ודומיהם מוצאים בשכונה בית בזכות ריבוי השטחים הירוקים, ותכנון רגיש יכול לשמר ואף לחזק אוכלוסיות אלו הנמצאות בסכנה. הוספת שטחי תעסוקה מעל שטחי המסחר הקיימים מצמצמת את השימוש ברכב, ופיצול יחידות המגורים בחזרה לגודלם המקורי ישמר ויגדיל את התמהיל החברתי הקיים של סטודנטים, מבוגרים, משפחות צעירות ובעלי מקצועות חופשיים.
רוני-אסתר בודק פרץ
בוגר/ת 2019
שכלולה של רמת אביב א'
2019