20.1.21
אודות בצלאל > בצלאל בסביבה

בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

תו קיימות לפרוייקטים מתוך תערוכת סוף השנה 2019
עבודה קבוצתית, אדריכלות בת חלוף
, 2019
דורון וינטר, בוגר/ת 2019, ארכיטקטורה
עומר זקן, בוגר/ת 2019, ארכיטקטורה

dwin7108@gmail.com
mr.zaken@gmail.com

הפרויקט עוסק בפער בין קצב השינויים במציאות החברתית־כלכלית ובין היכולת של המרחב הבנוי להגיב אליהם באופן מיידי ורלוונטי.
מחשבה על מחזור החיים המלא של המבנה ושל החומרים שממנו הוא מורכב, נעשתה הכרחית בענף הבנייה כדי למנוע כמות עצומה של פסולת ונזק סביבתי.
הפרויקט מנסח אסטרטגיית תכנון המבוססת על טכניקות בנייה פריקוֹת וגמישות פרוגרמתית.
אחריות המתכנן אינה מסתיימת בגמר תהליך הבנייה אלא רואה את מחזור החיים המלא של בניין וחומריו.

סטודיו: היחידה הפוסט תעשייתית

מנחים: אדריכלית יפעת פינקלמן, אדריכלית דבורה פינטו פדדה, לירן מסר.

תו ירוק: האחריות שלנו כמתכננים אינה נגמרת בסיום תהליך הבנייה אלא רואה את מחזור החיים המלא של הבניין וחומריו.
אסטרטגיית התכנון מבוססת על טכניקות בנייה פריקוֹת (הימנעות משימוש בבטון) ועל גמישות פרוגרמתית שמביאה בחשבון את הצורך בשינוי ייעוד המבנה במאמץ מינימלי ובתדירות גבוהה.
גישה תכנונית היוצרת יחסי גומלין בין המבנה לסביבתו ומשלבת בין פרוגרמות על פני ימות השבוע ושעות היום, מאפשרת היתכנות של מערכות שיתוף משאבים מקומיות אשר יוצרות השפעה סביבתית רחבה ומיידית על הסביבה הבנויה. החל בהפחתת השינוע שמהווה גורם מזהם מרכזי וכלה בקידום המגמה המפתחת את עירוב השימושים במפלס הרחוב. גישה זאת מפתחת את "הליכות" המרחב ומקדמת מרחב שבו אפשר להתנועע באמצעים פחות מזהמים כמו אופניים והליכה ברגל.

עבודה קבוצתית

אדריכלות בת חלוף
2019