20.1.21
אודות בצלאל > בצלאל בסביבה

בצלאל בסביבה – קיימות וקהילה

תו קיימות לפרוייקטים מתוך תערוכת סוף השנה 2019
זיו אברהם, הַפִּיל הַיָּרֹק
, 2019, שנה ה', ארכיטקטורה

zivon00@gmail.com

בית הספר מקווה ישראל

תיאור:
בשנת 1870, באזור חולי הסמוך לעיר הנמל העתיקה יפו, הוקם בית הספר החקלאי הראשון בארץ.
בית הספר המבודד שזכה לשם "מקווה ישראל", היווה מרכז לחינוך ולהתיישבות חקלאית ראשונה ושימש מנוע ציוני וחלוצי, שיש המגדירים אותו כ"ראשית מדינת ישראל". למרות זאת, כיום הוא נותר חבוי וכמעט לא מוכר בקרב הציבור.
הפרויקט עוסק בבית הספר מקווה ישראל ומבקש להנציח ולהנכיח אותו כאתר מורשת לאומית וכריאה ירוקה בסביבתו האורבנית.

סטודיו:
היחידה הפוסט תעשייתית

מנחים:
אדריכלית יפעת פינקלמן, אדריכלית דבורה פינטו פדדה, לירן מסר.

תו ירוק : בית ספר "מקווה ישראל" קיים כ-150 שנה והוא מהווה ריאה ירוקה של 3,500 דונם במרכז הארץ הצפוף.
הפרויקט שואף להנגיש שטחים אלו לקהילות הסמוכות מצפון ומדרום ולאפשר גידול עצמי של ירקות וקטיף עצמי של מטעי האבוקדו וההדרים לאוכלוסייה העירונית. הנגשה זו אמורה לתמוך בבית הספר (שנמצא כיום בגרעון) מבחינה כלכלית ולעזור בעיבוד אדמותיו.
מבנה הכניסה קבור מתחת לתל שתול ובו מרכז מידע על חקלאות, חנות ובית קפה בהפעלה אוטונומית, מהיבול המקומי. אפשר לצפות שהגדלת היבולים תגדיל בהכרח את המגוון הביולוגי בשטח.

זיו אברהם
שנה ה'
הַפִּיל הַיָּרֹק
2019