25.1.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, רישום
, 2012, תקשורת חזותית, מחיקה בפחם
ערן פוליטי

רישום
מחיקה בפחם
2012