17.1.20
ציור
אורית סבטי, שלמות הטבע.
, 2011, בוגר/ת 2012, אמנות, שמן על בד
שלמות הטבע.
אורית סבטי
בוגר/ת 2012
שלמות הטבע.
שמן על בד
2011