07.8.20
תערוכת גמר, 2012
שרה בנינגה, תמונת החלל 1
, אמנות,
שרה בנינגה

תמונת החלל 1