07.8.20
תערוכת גמר, 2012
שרה בנינגה, תמונת החלל 2
, אמנות,
עבודות הפיסול בתמונה מאת רן ימין
שרה בנינגה

תמונת החלל 2