07.8.20
תערוכת גמר, 2012
שרה בנינגה, תמונת החלל 3
, אמנות,
עבודות הפיסול מאת רן ימין
שרה בנינגה

תמונת החלל 3