24.10.20
תיק עבודות, אורי אבן-חיים
אורי אבן חיים, סמסטר 5, אופקים, פרט, חתכים
, בוגר/ת 2012, ארכיטקטורה,
אורי אבן חיים
בוגר/ת 2012
סמסטר 5, אופקים, פרט, חתכים