05.7.20
תיק עבודות, אורי אבן-חיים
אורי אבן חיים, סמסטר 8, מגורים, חתך 2
, בוגר/ת 2012, ארכיטקטורה,
אורי אבן חיים
בוגר/ת 2012
סמסטר 8, מגורים, חתך 2